Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEfil, İsmail-
dc.contributor.authorAksu, Nedim-
dc.date.accessioned2019-12-24T10:53:00Z-
dc.date.available2019-12-24T10:53:00Z-
dc.date.issued2008-01-10-
dc.identifier.citationAksu, N. (2008). Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4121-
dc.description.abstractDeğişimin akıl almaz şekilde işletmeleri etkilediği günümüzün küresel rekabet ortamında ortaya çıkan tek gerçek şüphesiz insan gerçeğidir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak nitelikli işgücü ile mümkün olabilmektedir.Farklılık yeni bir terim değildir. Fakat toplum üzerindeki etkisi ve farklılıklar taşıyan organizasyonel işgücü yenidir.Farklılık kavramının ortaya çıkmasında teknolojide yaşanan gelişmeler de etkili olmuştur. Bu gelişmeler özellikle iletişim alanında kendini göstermiştir. İletişim kanallarının artması öncelikle bireyler arası ve toplumlararası etkileşimin boyutunda bir büyümeye neden olmuştur. Birbirlerinden farklı özellikler taşıyan milyonlarca insan, çeşitli grupların üyesi olarak bu ilişkilerini hayata geçirmektedirler. Bundan birkaç yıl öncesine kadar farklılık kelimesinden, farklı olarak adlandırılan kişilerden, pazarlardan, uygulamalardan kaçan yöneticiler bugün farklılığın peşinden koşmaktadırlar. İş dünyası artık birbirinden farklı insanlardan oluşan takımların uyumunu istemektedir. Giyimlerinden davranışlarına kadar birbirinin aynı olan, hemen düşünen benzer alışkanlıklar sergileyen çalışma grupları artık tarihe karışmaktadır. Bireyler kendilerini diğerlerinden farklı kılan özelliklerini elimine etmek yerine bunları yaşatma arzusu içindedirler.Bu araştırmada, bir çatışma sebebi olarak görülen farklılıkların organizasyon ile uyumlu olması gereken bir katma değer olarak algılanması gerektiği ve farklılıkları uyumlulaştırma sürecinde örgüt kültürünün etkili bir teknik olarak kullanılabileceğini savunulmaktadır.Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, farklılıkların yönetimi kavramının genel kavramsal çerçevesi ortaya koyulmuştur.İkinci bölümde; örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi kavramı incelenmiştir.Üçüncü bölümde; uygulama çalışması yapılmış, Bursa ilinde bulunan otomobil ve tekstil sektörüne bağlı işletmelerde çalışanların farklılıklara ve örgüt kültürüne ilişkin algılamaları incelenmiştir.Araştırma sonucunda çalışanların örgüt kültürü ve farklılık algılamalarında aynı yönde ve anlamlı bir ilişki bulunarak araştırmanın ana hipotezini doğrulanmıştır. Elde edilen bu bulgu teorik bölümü destekler niteliktedir.İşletmeler farklılık stratejileriyle uyumlu bir örgüt kültürünün oluşturulması amacıyla teorik bölümde bahsedilen kültürel sınıflandırmalardan topluluksal bir kültür oluşturmayı hedefleyerek kültürel sinerji oluşturabilirler.tr_TR
dc.description.abstractThe only reality that emerges in today’s global competitive environment which is affected by incredible changes of managements is, doubtlessly, the fact of human being. It is likely for the managements to survive only on condition that they have qualified labour. Diversity is not a new term but the effect of it on the community and the organizational labour that carries the diversity is new Technological developments have also contributed to the emergence of the term ‘diversity’. These developments have especially revealed themselves in the field of communication. The increase in the number of communication channels primarily has resulted in a growth in the dimension of communication among people and societies. Millions of people who have different characteristics, put this relationship into practice as members of different groups. Until the very near past, the managers who refused the diversity, the people named different, market places, implementations, today favour the diversity. Business world, anymore, demands the harmony of teams that consist of people different from one another. The working teams that are same from their clothing to their behaviors, that think immediately and exhibit similar behaviours are things of past. The individuals are in desire of carrying on the qualities that make them different from the other people instead of eliminating these qualities. In this research, it’s argued that the harmonisation of the differences that are considered to be a bone of contention, with organization is seen as an alternative and during the period of harmonisation it is advocated that the organizational culture can be used an effective technic. The thesis consists of three parts. In the first part, the general conceptual framework of the term ‘management of the diversity’ is elaborated. In the second part, in terms of organizational culture, the concept of ‘management of the diversity’ has been analised. In the third part, an application study has been done, the perceptions of those, working in services that are bound to auto and textile sectors, about diversity and organizational culture have been examined. At the end of the study, the primary hypothesis of the study has been confirmed by finding a similar and a plausible relationship between the perceptions of cultural organization and diversity of the labour. This finding supports the theoretical part. Businesses with the goal of generating a harmonious organizational culture, convenient with diversity strategy, they may form a cultural synergy by aiming to comprise a communal culture arising from cultural classifications which has been mentionad in the theoretical part.en_US
dc.format.extentXIII, 169 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFarklılıktr_TR
dc.subjectFarklılıkların yönetimitr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectÖrgüt kültürütr_TR
dc.subjectDiversityen_US
dc.subjectDiversty managementen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectOrganizational cultureen_US
dc.titleÖrgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeDiversity management from organizational culture perspective and a researchen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220980.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons