Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4114
Title: Bursa ilinde 18-45 yaş arası sağlıklı bireylerde vitaminlerin ve antioksidan parametrelerin referans aralıklarının belirlenmesi
Other Titles: Determining reference value of serum vitamins and antioxidant parameters in 18-45 years old healthy subjects in Bursa
Authors: Özarda, Yeşim
Hızlı, Zafer Banu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Referans aralık
Vitamin
Antioksidan parametreler
Reference value
Antioxidant parameters
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, Z. B. (2006). Bursa ilinde 18-45 yaş arası sağlıklı bireylerde vitaminlerin ve antioksidan parametrelerin referans aralıklarının belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tıbbi kararda gerekli olan referans aralıklarının hesaplanması için çeşitli öneriler bulunmaktadır. Sağlıklı referans bireylerden elde edilen sonuçlardan “ABD Ulusal Klinik Laboratuvar Standartları Komitesi (NCCLS)” ve “Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC)”nun önerilerine göre parametrik ve parametrik olmayan yöntem ile yapılan hesaplamalar yanında laboratuvara başvuran bireylerin sonuçlarından da hesaplama yapılabilmektedir. Populasyon, diyet, teknik ve referans grubun seçimine bağlı olarak laboratuvarlar ve bölgeler arası oluşan farklardan dolayı her laboratuvarın kendi referans aralıklarını belirlemesi son derece önemlidir. Oksidatif stres birçok hastalığın patogenezinde kritik rol oynamaktadır. Reaktif oksijen türlerinin biyolojik etkileri çeşitli antioksidan savunma sistemleri kontrol altında tutulmaktadır. Süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon redüktaz (GR) gibi antioksidan enzimler, A, E, C, B grubu vitaminler ile çeşitli biyolojik moleküllerden oluşmaktadır. Bu antioksidan savunma sistemleri birbiriyle ilişkili reaksiyonlarla oksidatif stres hasarını ortadan kaldırmaya çalışırlar. Antioksidan parametrelerin ve vitamin düzeylerinin, biyolojik değişkenliklerinin yüksek olması nedeniyle “topluma dayalı referans aralıklar” gözönüne alınarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışmada referans aralıklarını belirlemek amacıyla Bursa ilinde, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Tahliller, Eğitim ve Araştırma Merkez laboratuarında 18 – 45 yaşları arasındaki 407 bireyden 12 – 14 saatlik açlık sonrasında kanlar alındı. SOD, GPx, GR ve vitamin A, E, C, B1, B2, B6 düzeyleri analiz edildi. Referans değerler NCCLS’nin önerdiği C 28-A prosedürüne göre belirlendi. % 95 referans aralıkları parametrik olmayan yöntem ile hesaplandı. Üretici firmanın vermiş olduğu ve literatürlerden elde edilen referans aralıkları ile karşılaştırıldı. Çalışmamızın sonuçları Türkiye’de yapılan diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılabilir ve tüm bölgelerden elde edilen veriler ile birleştirilip Türkiye için ortak referans aralıkların belirlenmesi sağlanabilir.
There are some recommendations for determination of reference intervals necessary for medical decision. We can calculate reference intervals form the data of selected healthy reference individuals by using of methods recommended by NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards, USA) and IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), respectively. Because of differences which may exist between laboratories and locales with respect to population, diet, laboratory, technique and selection of reference groups, it is important for each laboratory to establish its own reference intervals for diagnostic evaluation of patient results. Oxidative damage plays a crucial role in the pathogenesis of various diseases. Antioxidant defence systems include vitamins A, E, C, B and antioxidant enzymes such as superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR). Because of biologic variation of antioxidant enzymes and vitamin levels, measurements of these parameters assesed by population based reference values. In this sudy, for purpose of determinatining reference values, specimens from 328 healthy adults ages between 18 – 45 years old were collected after a 12 to14 hour fasting. SOD, GPx, GR and vitamin A, E, C, B1, B2, B6 levels measured in Central Laboratory of Uludag University Medical School in Bursa. Reference values were estimated according to NCCLS Approved Guideline C 28-A. The central % 95 reference interval was determined nonparametric method. The data can be used in comparative inter – Turkey studies and it can be combined with the data obtained from the other reagions to determine reference values for Turkish population.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4114
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
194047.pdf522.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons