Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4113
Başlık: Tarama çeviriciler için dijital kontrol sisteminin sentezi
Diğer Başlıklar: Synthesis of digital control system for scanning converters
Yazarlar: Tütüncüoğlu, Ergür
Türe, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar yazılımları
Mikrobilgisayarlar
Çeviriciler
Computer softwares
Microcomputers
Converters
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Türe, M. (1985). Tarama çeviriciler için dijital kontrol sisteminin sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, dijital kontrollü analog anahtarlar yardımıyla dijital ses egalizörü gerçekleştirilmiştir. Bu dijital ses egalizörü mikrobilgisayar ile kontrol edilerek ve tarama çeviricisinin ( mikrofonun ) arkasına konarak otomatik kontrol sağlanmıştır. Mikrobilgisayar yazılım ve donanımı üzerinde de çalışarak yazılım hem otomatik kontrolü kemde kod çözme işlemini gerçekleştirecek şekilde tertiplenmiştir.
In this study a digital audio equalizer utilizing digitally controlled analog switches is developed which has microproccessor controlled feedback loop. Microproccessor is placed behind of microphone which functions as a scan converter for audio signals produced by loudspeaker. A new algorithm and machine language program for y P 6502 is presented, and also peripheral circuitry that controlled by uP designed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4113
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000149.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.9 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons