Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4112
Başlık: Osilaskoplar için dijital hafıza ünitesi sentezi
Diğer Başlıklar: Synthesis of digital memory unit for oscilloscopes
Yazarlar: Tütüncüoğlu, Ergür
Liman, Zihni
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Analog sayısal çeviriciler
Osilaskoplar
Sayısal analog çeviriciler
Analog digital converters
Oscilloscope
Digital analog conventors
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Liman, Z. (1985). Osilaskoplar için dijital hafıza ünitesi sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: This thesis is about design of dijital strobe unit for osilosoope. The designed system converts the analog signal into digital data and strobes it in memory unit. If required, this information is converted into analog signal and connected to Y-axis. The system may be used by connecting the outside connectors of osilosoope which has two channels and can work in X-Y mode. There isn't any need to connect the inside circuits. The system generates X-axis, Y-axis and Z-axis signals. To use this system together with two channel osilosoope, oonnect X output to Gill Youtput to CH2, Z output to External Z, and select time-selecter in X-Y mode.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4112
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000154.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons