Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4110
Başlık: Mikro bilgisayarla güç kompanzasyonu
Diğer Başlıklar: Microcomputer power compensation
Yazarlar: Tütüncüoğlu, Ergür
Ünlü, Nafiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kompanzasyon yöntemleri
Mikrobilgisayarlar
Compensation method
Microcomputers
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ünlü, N. (1985). Mikro bilgisayarla güç kompanzasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Tezin konusu mikrooomputerle güç kompanzasyonudur. Bu amaçla tezde öncelikle kondansatör ve kompanzasyon yöntemleri incelenmiş bunlar hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra kondamsatörleri devreye sokacak olan Tristör ve Tristör gruplara, hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş çeşitli uygulama örnekleri gösterilmiştir. Son bölümde de Tristörleri tetikleyerek istenen kapasite değerlerinin devreye girmesini sağlayacak olan Bilgisayar programı yazılmıştır. Ayrıca bu bölümde BCD kodlama sisteminden nasıl yararlanıldığı ve yazıcı çıkışından nasıl çıkış alındığı gösterilmiştir.
The topic of thesis is about Micro Computer Power Compensation. According to this in the project first capacitor and compen sation regulation are studyed and informations are given. Afterwards information is given to put capacitor in circulation about the thyristor and thyrxstor combined groups (Thyris- or Controlled) and several test samples are given At the last part Thyristors are investigated and computer program is written for the capacitor of wihre is wantedo Also in this part how to use BCD Coding system is explained and how to get Output from the written Output system is shown.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4110
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000155.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.94 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons