Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTütüncüoğlu, Ergür-
dc.contributor.authorÇapraz, Ali-
dc.date.accessioned2019-12-24T10:25:52Z-
dc.date.available2019-12-24T10:25:52Z-
dc.date.issued1985-
dc.identifier.citationÇapraz, A. (1985). Analog dijital çeviricilerin analiz ve sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4109-
dc.description.abstractGünümüzde haberleşmeden medikal elektroniğe kadar bir çok alanda ara işlem olarak kullanılan dijital işaretler, bu ara işlemlerin sonunda yine dijital işaret cevabı verdiğinden genellikle bir şey ifade etmezler. Aslın­da gerekli olan bu dijital işaretin analog işaret karşılığıdır. Tezde bu di­jital işaretleri analog işaretlere çeviren D/A çevirici tipleri ve devreleri incelendi, çıkış gerilim ifadeleri verildi. Bugün D/A çeviriciler entegre halinde tasarlanarak hata payları düşü­rülmüştür. Ancak yine de hatanın ihmal edilemiyecek boyutlarda olması araş­tırmacıları bu konuda incelemeler yapmaya itmiştir, özellikle piyasada yaygın olarak satılan monolitik D/A çeviricilerin kullanımında dikkat edilmiyen sü­per pozisyon ve lineerlik hataları incelenmiştir. Bunun için 8-bitlik bir D/A çevirici seçildi, geliştirilen test devre- + 1 si ile çıkıştaki hata osiloskoptan izlendi. Yapılan testlerde - LSB ye yakın süperpozisyon hatası ve çok büyük lineerlik hatasının varlığı gözlendi. Elde olunan süperpozisyon hatası 3. bölümde ele alınarak, D/A çevirici ayrı Bir teste tabi tutuldu. Bu testde D/A çeviriciler 3 ayrı sınıfa ayrılarak, hata değerlerine göre seçimi amaçlandı.tr_TR
dc.description.abstractToday, digital signs are used in so many places from communication to medical electronics. However, they usally don't express anything, becouse they give digital signs as an output at these passing procceses. In reality the analog sign out nut is reguired for this digital signs. In this thesis, D/A converter types which convert digital signs to analog signs and circuits are examined and output voltage formules are given. Today, D/A converters are designed so that error tolerances are taken out. However, becouse of the error is not in neglection dimensions, the scientists are forced to work on this matter. Especially in the use of the monolithic D/A converters which are widespread in the market, superposition and nonlinearity errors are seen. For this error establishment, a D/A converter with 8-bit is choseu and output terror is seen through the scope by the developed testing circuits. By the tests, a superposition error with about ± 1/2. LSB and a great nonlinearity error is seen. By using the calculated superposition error in the third charter, D/A converter is applied to a different test. In this test, D/A converters are classified into "3" groups according to their error values.en_US
dc.format.extentVIII, 46 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnalog sayısal çeviricilertr_TR
dc.subjectSayısal analog çeviricilertr_TR
dc.subjectÇeviricilertr_TR
dc.subjectAnalog digital convertersen_US
dc.subjectDigital analog conventorsen_US
dc.subjectConvertersen_US
dc.titleAnalog dijital çeviricilerin analiz ve sentezitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis and synthesis of analog to digital convertersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000156.pdf
  Until 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons