Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaygusuz, Sait Y.-
dc.contributor.authorŞerbetçi, Berker-
dc.date.accessioned2019-12-24T10:11:41Z-
dc.date.available2019-12-24T10:11:41Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationŞerbetçi, B. (2007). İşletmelerde performans yönetim sistemleri ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4101-
dc.description.abstractStratejik bilgiyi stratejik olmayan bilgiden ayıran en önemli özellik, uzun vadede rekabet avantajı yaratabilmesi, işletmeye özgü olması ve transferinin mümkün olmamasıdır. Bu tür bilgiler gizli bilgi kapsamında yer alırlar, firmanın pazar değerini arttırmak için kullanılırlar ve işletmenin entelektüel sermayesini oluştururlar. Entelektüel sermayeyi oluşturan unsurlar insan, yapısal ve müşteri sermayesidir. Ölçümleyebilecek bir model olarak Performans Ölçüm Kartları bir şirketin performansını müşteri boyutu, şirket içi yöntemler boyutu, öğrenme ve gelişme boyutu ve finansal boyut olmak üzere 4 grup gösterge ile ölçüldüğünü ortaya koyar. Bu dört boyut firmaların performanslarını geliştirmek kontrol etmek ve gelişme için neler yapmaları gerektiğini göstermek konusunda önemli stratejik bilgileri sağlartr_TR
dc.description.abstractThe most important characteristics that distinguish strategic knowledge from nonstrategic knowledge, are its ability to create competitive advantage in the long run, its peculiarity to the company, and its untransferrability. This kind of knowledge is a part of tacit knowledge, is used to increase the market value of the company, and makes up the company’s intellectual capital. The elements of intellectual capital include human capital, structural capital and customer capital. As a model to measure these elements, Balanced Scorecard shows that a company’s performance can be measured with four different indicators, namely in the dimensions of customer, intra-company methods, learning and development, and finance. These four dimensions provide important strategic knowledge as to what companies should do to improve and control their performance, as well as to see how they can develop.en_US
dc.format.extentVII, 110 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPerformans değerlemetr_TR
dc.subjectStrateji haritalarıtr_TR
dc.subjectPerformans ölçüm kartıtr_TR
dc.subjectPerformance measurementen_US
dc.subjectStrategy mapsen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.titleİşletmelerde performans yönetim sistemleri ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativePerformance management systems in business and a case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220993.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons