Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4099
Title: Pers istilasına kadar İlk Çağ Anadolu uygarlıklarında devlet ve yönetim
Other Titles: Before Persian invading the Anatolian state and governing in the neolithic age
Authors: Parlak, Bekir
Cantürk, Caner
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: İlk çağ
Hititler
Urartular
Frigler
Lidyalılar
İyonlar
Devlet
Yönetim
Neolithic age
Hittites
Urartians
Phyrigians
Lydians
Ionians
State
Government
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cantürk, C. (2007). Pers istilasına kadar İlk Çağ Anadolu uygarlıklarında devlet ve yönetim. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Devlet ve yönetim olgusu insanlik tarihi kadar eskiye dayanir. Geçmişten günümüze devlet kültürünün gelişmesil kentlerin kurulması ve hemen ardindan kent kültürünün yarattigi sosyal yapı duzeni içinde siyasi iktidar ortaya çıkmıştır. İlk çag'da ortaya çıkan kentsel yaşam kültürü bu bakimdan devlet olgusunun ilk temelleri anlamini taşımaktadır. İlk çağ sürecinde özellikle Anadolu cografyasi soz konusu devlet kültürünün yaratilmasinda özgun bir yere sahiptir. Işte çalışma Ilk Cag'da Anadolu'da kurulan Hititler, Urartular, Lidyalilar, Frigler ve İyonlar'in devlet geleneklerini ve yonetim anlayişlarını incelemektedir.
State and governmental culture is as older as human histories. The first state and governmental systems founded in Neolithic Ages. And also Anatolian history very fertiles for state and governmental systems. In this Doctorate Thesis is included that Anatolian Civilzation of the state and government systems in the Neolithic Age. And also this Anatolian civilzations are Hittites, Urartians, Lydians, Phyrigians and Ionians. Neolithic Age Lydians
URI: http://hdl.handle.net/11452/4099
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220967.pdf25.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons