Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4097
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKangal, Zeynel T.-
dc.contributor.authorAlmassri, Nour Abdul Razek-
dc.date.accessioned2019-12-24T10:05:01Z-
dc.date.available2019-12-24T10:05:01Z-
dc.date.issued2019-09-10-
dc.identifier.citationAlmassri, N. A. R. (2019). Soruşturmanın gizliliğinin ihlali suçunun basın yoluyla işlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4097-
dc.description.abstractGünümüzde teknolojideki ilerlemeler ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi soruşturmanın gizliliğine basın yoluyla müdahaleyi kuşkusuz arttırmıştır. Bu itibarla hem basın özgürlüğünün sağlanması hem de soruşturmanın gizliliğine müdahalelerin önlenmesi adına basın özgürlüğüne hukuki yollarla sınırlamalar getirmek büyük önem arz etmektedir. Ceza muhakemesi soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruşturma evresindeki işlemlerin içeriği gizlidir. Kovuşturma evresinin ise halka açıklık esas alınarak yürütülmesi gerekir. Bundan hareketle, basının yapacağı adli haberler bakımından basın özgürlüğünün düzenlenmesi ve sınırlandırılması, ceza muhakemesinin amacına ulaşabilmesi için önem arz etmektedir. Birinci bölümde, çalışma konumuz olan suç tipinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için öncelikle “basın”, “basın özgürlüğü” ve “basın suçu” kavramlarına ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, 5237 sayılı Kanunun 285. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen gizliliğin aleni şekilde ihlali ve ikinci fıkrada düzenlenen soruşturma evresinde gizli kalması gereken işlemlerin gizliliğinin ihlali olmak üzere iki farklı suç tipi aynı başlık altında incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractNowadays the advancement in technology and the development of mass media have undoubtedly increased the intervention of the investigation through the press. In this respect, it is of great importance to bring legal restrictions to press freedom in order to ensure proper uses of the freedom of the press and to prevent interventions to the confidentiality of the criminal investigation. Criminal procedure consists of two phases: investigation and prosecution. The content of the proceedings in the investigation phase is confidential. The prosecution phase should be carried out on the basis of public disclosure. Therefore, the regulation and limitation of the freedom of press in terms of reporting of casees by the press is important for the achievement of the purpose of criminal procedure. In the first chapter in order to present the title of our research in a convinient way, firstly, we explain the general information about the concepts of “press”, “freedom of press” and “crime of press”. In the second chapter of this study, two different types of crimes are examined under the same heading: public violation of the confidentiality of the first paragraph of Article 285 of the Law No. 5237 (Turkish Penal Code) of the Turkish Republic.en_US
dc.format.extentVIII, 125 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBasıntr_TR
dc.subjectBressen_US
dc.subjectBasın suçutr_TR
dc.subjectBasın özgürlüğütr_TR
dc.subjectİfade özgürlüğütr_TR
dc.subjectSoruşturma gizliliğitr_TR
dc.subjectTCK m. 285tr_TR
dc.subjectAİHS m. 5/4tr_TR
dc.subjectKovuşturma evresi ve duruşmatr_TR
dc.subjectCrime of pressen_US
dc.subjectFreedom of pressen_US
dc.subjectFreedom of speechen_US
dc.subjectConfidential investigationen_US
dc.subjectTCL Art. 285en_US
dc.subjectECHR Art. 5/4en_US
dc.subjectServe proceedings stage and trialen_US
dc.titleSoruşturmanın gizliliğinin ihlali suçunun basın yoluyla işlenmesitr_TR
dc.title.alternativeCommitting the crime of violating the confidentiality of investigationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ SUÇUNUN BASIN YOLUYLA İŞLENMESİ.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons