Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4096
Title: Bela Bartok'un müzik stili ve 3. piyano konçertosu
Other Titles: The musical style and an analysis of the 3rd piano concerto of the composer Bela Bartok
Authors: Göğüş, İsmail M.
Çakıcı, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Konservatuvar-Müzik Anasanat Dalı.
Keywords: Bartok
Piyano
Stil
Konçerto
Piano
Style
Concerto
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakıcı, A. (2007). Bela Bartok'un müzik stili ve 3. piyano konçertosu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüksek Lisans Programı gereği “Sanat Eseri Raporu” olarak hazırlanan bu çalışmada, 20.yüzyıl müziğine damgasını vuran Bela Bartok, çeşitli yönleriyle tanıtılmış, müzik stiliyle ilgili bilgi verilmiş ve son iki eserinden biri olan 3. Piyano Konçertosunun incelenmesi ele alınmıştır. Bartok, eserlerinde ortaya koyduğu yeniliklere karşın,çağdaşlaşmayı halk müziğine dayalı olarak gerçekleştirme ilkesine bağlı kalmış ve bundan hiç ödün vermemiştir. 20. yüzyıl müziğinde ulusalcılığın simgesi olan Macar besteci Bela Bartok, Macar köy müziğinin ve farklı ülke müziklerinin bilinmeyen birçok yanını gün ışığına çıkarmış ve yaratılarında halk müziği unsurlarına önem veren 20. yüzyıl bestecilerine örnek teşkil etmiştir.Bununla bağlantılı olarak, araştırmanın ilk bölümünde, bestecinin kendi stilinde önemli bir yere sahip olan ''halk müziği'' üzerine araştırmaları ele alınmıştır. Araştırmanın bir diğer bölümünde Bartok'un eğitimciliğinin önemi vurgulanmış ve günümüzde piyano eğitiminde sıklıkla kullanılmakta olan ''Mikrokosmos'' dizisinin oluşumu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bela Bartok'un piyano eserleri hakkında bilgiler ve 3.Piyano Konçertosunun incelenmesi, araştırmanın son bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde, solo piyano eserlerinin yanı sıra, özellikle 3.Piyano Konçertosunda kullandığı ve Bartok'un stilini oluşturan halk müziği unsurları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
This report prepared as the ‘The Report About a Piece of Art’ is written as an obliged part of the ‘Master’s Degree Programme’ and is about the classical composer Bela Bartok who occupies a big place in the music of the 20th century. One will find information about the composer in many diffirent aspects, information about his style of music and an analysis of his 3rd concerto for solo piano and orchestra, which happens to be one of the last two pieces that Bartok composed. As a known fact, Bartok, despite the reforms he put forward in his music, he was tied to the principles of change in the basis of folk music and he never made concessions about that. Being a hungarian composer who was the symbol of nationalism , he brought unknown aspects of the Hungarian Folk Music to light and in his work, he set an example to the composers of the 20th century who in their works attached importance to folk music. Related to that fact, in the first part of this report, Bartok’s own research about folk music is taken up. The importance of Bartok’s as a pedagogue and the formation of the piano series ‘Microcosmos’ which is oftenly used in piano studies form the other part of the report. Information about Bartok’s piano pieces, an analysis of the 3rd concerto for solo piano and orchestra are written about in the last part of the report. Also in this last part, apart from the solo piano pieces he used the elements of folk music, the folk music aspects in the 3rd concerto for solo piano and orchestra are brought up as a result of a wide analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4096
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220996.pdf5.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons