Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4094
Title: Development of resource material for teaching English vocabulary
Other Titles: İngilizce kelime öğretimi için kaynak materyal geliştirme
Authors: Öztürk, Meral
Merter, Seda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: General service list
Vocabulary teaching
Photographs
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Merter, S. (2006). Development of resource material for teaching English vocabulary. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study investigates the role of photographs in vocabulary teaching in the area of English Language Teaching. The study aims to devise a reference list for teachers working in this field of study. It aims to help teachers with tested materials to be used while introducing new words. A research was conducted to obtain the results of the technique of using photographs for vocabulary teaching. Twenty-four nouns between 1000-1500 ranges from Michael West’s 2000 most frequently used word list were chosen for model teaching. These words were presented to the students by using photographs, which include positive examples and negative examples. The results showed that there was an increase in the interest of the students and the students succeeded and got results above the cut point in at least two tests in the post presentation session. The study also presented a guide for the teachers on using more permanent techniques for vocabulary teaching.
Bu çalışma ingilizce öğretmenliği alanında kelime öğretimi için fotoğrafların rolünü araştırmaktadır. Çalışma özellikle bu alanda çalışan öğretmenler için bir referans listesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Kelime öğretiminde fotoğraf kullaımı tekniğinin sonuçlarını elde etmek için bir araştırma yürütülmüştür. Model öğretim için Michael West’in ingilizcede en sık kullanılan 2000 kelimenin bulunduğu listesinde 1000-1500 aralığındaki isimlerden yirmi dört tanesi seçilmiştir. Artı ve eksi örnekler içeren bu fotoğraflar öğrencilere sunulmuştur. Sonuçlar öğrencilerin ilgilerinde artış olduğunu ve sunum sonrası yapılan testlerin en az iki tanesinde öğrencilerin başarılı olduğunu göstermektedir. Çalışma aynı zamanda öğretmenler için kelime öğretiminde daha kalıcı teknikler kullanma konusunda bir rehber sunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4094
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204358.pdf7.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons