Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4092
Title: Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumları
Other Titles: The attitudes of vocational and technical high schools students towards English
Authors: Yüksel, Sedat
Cebeci, Fatma Bilgin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Tutum
İngilizce dersi
İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği
Attitude
English course
Attitude scale towards english
Issue Date: 27-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cebeci, F. B. (2006). Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirlemektir. Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarını ölçmek için araştırmacı tarafından İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek İnegöl İlçesindeki Yenice A.Öztarhan Ç.P.L., Dörtçelik E.M.L. ve Teknik Lise, Ticaret Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 10. sınıfında bulunan 600 (328 erkek, 272 kız) öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler ile öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları belirlenmiş ve bu tutumlar cinsiyet, okul türü ve bölüm değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 1) Mesleki ve Teknik liselerde öğrenim gören öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları “ortanın üstü” düzeydedir. 2) Mesleki ve Teknik liselerde öğrenim gören öğrenciler içerisinde kız öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumları erkeklerden daha yüksek düzeydedir. 3) Anadolu Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile Anadolu lisesinde öğrenim görmeyen öğrenciler arasında İngilizce dersi konusunda tutumlarının düzeyleri arasında bir fark bulunmamıştır. 4) Mesleki ve Teknik liselerde öğrenim gören öğrenciler içerisinde özellikle İngilizce'yi yoğun olarak kullanan meslek alanlarına hazırlayan bölümlerde öğrencilerin tutumları daha yüksektir. Bu araştırma sonunda ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak araştırmacı tarafından öneriler sunulmuştur.
The aim of this research is to determine the attitudes of Vocational and Technical High Schools students towards English. A scale is developed by the researcher (The Attitude Scale Towards English) to measure the attitudes of Vocational and Technical High Schools students towards English. The scale was apllied to 600 ( 328 male, 272 female) students in the tenth classes of Vocational and Technical High Schools in İnegöl. The results were analyzed in connection with their sex, type of the school and departments. When the results were analyzed according to these variables it was found out that : 1) The attitudes of Vocational and Technical High Schools students towards English within the scope of common compulsory courses are higher than middle-level. 2) Within The Vocational and Technical High Schools students, the level of the attitudes of female students towards English course are higher than male students. 3) There isn’t a significant differences between the attitudes of students educating in Anatolian High Schools and the students not educating in Anatolian High Schools towards English course. 4) Within The Vocational and Technical High Schools students, the departments which training the students to the professions that use English intensively have a higher attitudes towards English course. Certain suggestions based on the problems have also been presented by the researcher.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4092
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204393.pdf418.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons