Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4090
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGiray, Filiz-
dc.contributor.authorÖztopraktan, Ayşegül-
dc.date.accessioned2019-12-24T08:22:08Z-
dc.date.available2019-12-24T08:22:08Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationÖztopraktan, A. (2006). Yatırımlara yönelik vergisel teşvikler ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4090-
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı yatırımlara uygulanan vergisel teşvik tedbirlerini genel olarak incelemek ve Türkiye’de uygulanan teşvik tedbirlerini değerlendirmektir. Bu amaçla yatırım ve teşvik tedbirleri kavramları incelenmeye çalışılmış hem yatırımcı hem de devlet yönü ile ele alınmıştır. Günümüze kadar uygulanan teşvik yasaları ve uğradığı değişikliklere değinilerek vergi teşvik türlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Türkiye’de yürürlüğe giren teşvik yasalarının eksik yönleri incelenerek zaman içinde yapılan yeni düzenlemelerle bu eksikliklerin aşılıp aşılamadığı sonucuna varılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this thesis study is to generally analyse the taxational encouragement policies applied to investments and to evaluate the encouragement policies applied in Türkiye. Therefore, investment and encouragement policies terms are analysed thoroughly in the thesis. Besides, they are taken in hand from both the investor’s and the government’s point of view. Taxation encouragement types are compared through mentioning the encouragement laws executed up to now and the changes these laws have undergone. The lacking points of the encouragement laws that are effectuated in Turkey are looked into and it is questioned whether these deficiencies could be overcome with the newly made regulations throughout time.en_US
dc.format.extentXIII, 137 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYatırımtr_TR
dc.subjectTeşviktr_TR
dc.subjectVergilemetr_TR
dc.subjectVergi hukukutr_TR
dc.subjectInvestmenten_US
dc.subjectIncentiveen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectTax lawen_US
dc.titleYatırımlara yönelik vergisel teşvikler ve Türkiye uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestment incentives and the case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204390.pdf946.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons