Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4090
Başlık: Yatırımlara yönelik vergisel teşvikler ve Türkiye uygulaması
Diğer Başlıklar: Investment incentives and the case of Turkey
Yazarlar: Giray, Filiz
Öztopraktan, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yatırım
Teşvik
Vergileme
Vergi hukuku
Investment
Incentive
Taxation
Tax law
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztopraktan, A. (2006). Yatırımlara yönelik vergisel teşvikler ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışmasının amacı yatırımlara uygulanan vergisel teşvik tedbirlerini genel olarak incelemek ve Türkiye’de uygulanan teşvik tedbirlerini değerlendirmektir. Bu amaçla yatırım ve teşvik tedbirleri kavramları incelenmeye çalışılmış hem yatırımcı hem de devlet yönü ile ele alınmıştır. Günümüze kadar uygulanan teşvik yasaları ve uğradığı değişikliklere değinilerek vergi teşvik türlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Türkiye’de yürürlüğe giren teşvik yasalarının eksik yönleri incelenerek zaman içinde yapılan yeni düzenlemelerle bu eksikliklerin aşılıp aşılamadığı sonucuna varılmaya çalışılmıştır.
The aim of this thesis study is to generally analyse the taxational encouragement policies applied to investments and to evaluate the encouragement policies applied in Türkiye. Therefore, investment and encouragement policies terms are analysed thoroughly in the thesis. Besides, they are taken in hand from both the investor’s and the government’s point of view. Taxation encouragement types are compared through mentioning the encouragement laws executed up to now and the changes these laws have undergone. The lacking points of the encouragement laws that are effectuated in Turkey are looked into and it is questioned whether these deficiencies could be overcome with the newly made regulations throughout time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4090
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
204390.pdf946.95 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons