Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4087
Title: İngilizce öğretiminde dil öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi
Other Titles: Effects of the instruction of language learning strategies on students achievement in English teaching
Authors: Yüksel, Sedat
Aydemir, Umut Vedat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Yabancı dil ögrenme stratejileri
Kelime ögrenme stratejileri
Kelime ögrenme stratejileri ögretimi
Language learning strategies
Vocabulary learning strategies
The Instruction of vocabulary learning strategies
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, U. V. (2007). İngilizce öğretiminde dil öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kelime ögrenme stratejileri ögretiminin ögrencilerin kelime ögrenme düzeylerinde fark olusturup olusturmadıgının incelendigi bu çalısma, 2006–2007 ögretim yılının ikinci yarısında Bursa’da bir orta ögretim kurumunun 9 uncu sınıf ögrencileriyle gerçeklestirilmistir. Veri toplama araçları olarak Kelime Ögrenme Stratejisi Kullanım Testi ve Kelime Ögrenme Stratejileri Anketi kullanılmıstır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 11 programı kullanılarak analiz edilmis, t-testinin sonuçları, yüzde ve frekans degerleri tablolar halinde gösterilmistir. Anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıstır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak kelime ögrenme stratejileri ögretimi yapılan grubun, kelime ögrenme stratejileri egitimi almayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı ölçüde basarılı oldugu görülmüstür. Sonuç olarak kelime ögrenme stratejileri ögretiminin ögrencilerin kelime ögrenme düzeylerine olumlu katkıları oldugu degerlendirilmektedir.
The aim of this study was to investigate the effects of the instruction of vocabulary learning strategies on students’ vocabulary achievement. The study was carried out on the 9th grade students of a high school in Bursa, in 2006–2007 academic years. A Vocabulary Learning Strategy Use Test and a Vocabulary Learning Strategies Questionnaire were used to collect the data. At the end of the application process, the data was analyzed by SPSS 11 ( a statistics program designed for social sciences). The t-test values, percentages and frequencies were shown in tables. Since the experimental group, which was exposed to the instruction of vocabulary learning strategies ,in this case, showed a better performance in vocabulary post-test than the control group, which was not given any instruction on vocabulary learning strategies, it can be said that the instruction of vocabulary learning strategies makes a significantly positive difference in students’ vocabulary achievement
URI: http://hdl.handle.net/11452/4087
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220988.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons