Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4085
Title: Balıkesir ovasının ve yakın çevresinin jeomorfolojisi ile uygulamalı jeomorfolojisi
Other Titles: Geomorphology and applied geomorphology of Balıkesir plain and its vicinity
Authors: Mater, Barış
Özoğul, Ayhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Anabilim Dalı.
Keywords: Balıkesir Ovası
Jeomorfoloji
Balıkesir Plain
Geomorphology
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özoğul, A. (1987). Balıkesir ovasının ve yakın çevresinin jeomorfolojisi ile uygulamalı jeomorfolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Marmara bölgesi, Güney Marmara bölümünün Karasi yöresinde yer alan Balıkesir ovası ve yakın çevresinin jeomorfolojik ve uygulamalı jeomorfolojik özellikleri incelenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda, Balıkesir ovası ve yakın çevresinin, Orta ve Ost Kretase paroksizmasmdan sonra karalaştığı anlaşılmaktadır. Daha sonra, epirojenik hareketlerle Neojen göl havzası şeklinde gelişmiş olduğu, bu hareketler sonucunda büyük oranda kırılmalara uğradığı, Neojen göl tortullarının kısmen kıvrımlandığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu arada şiddetli volkanizma faaliyetinin gelişmesi.volkanik yerşekillerinin or taya çıkmasına yol açmış olup.Pliyosen sonunda gölün ortadan kalkması, akarsuların boylarının uzaması ile birlikte, bir ta raftan aşıntı yüzeyi, diğer taraftan ovanın tabanı gelişmiştir. Son tektonik hareketlerle fayların büyükçe bir kısmı tek rar aktivite kazanmış ve böylece, akarsular yükselen çerçeve ye gömülerek bugünkü görüntü ortaya çıkmış durumdadır. inceleme alanındaki yapı, iklim koşulları, akarsular, bitki örtüsü, insan ve benzeri etmenlerin etkisi altında yüzey erozyonu, oyuntu erozyonu, heyelan, taşkınlar ve depremler gibi bir dizi uygulamalı jeomorfolojik sorunlar gelişmiş durumdadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4085
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000139.pdf
  Until 2099-12-31
18.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons