Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4081
Title: Kurutulmuş domates posasının yem değeri üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the feed value of dried tomato pulp
Authors: Okuyan, M.Rifat
Polat, A.İlter
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Domates posası
Hayvan yemleri
Hayvancılık
Yem değeri
Tomato pulp
Animal feeds
Animal husbandry
Feed value
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, A. İ. (1987). Kurutulmuş domates posasının yem değeri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, domates tarımı ve bunu işleyen tesislerin yaygın olduğu Marmara Bölgesi'nde, kuru domates posasının yem değerinin belirlenmesi ve hayvan rasyonlarında ikâme yem olarak kullanılabilmesini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır Bölgede halen yılda ortalama olarak 25000 ton kuru domates posası elde edilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, kuru posadaki ham protein ve ham sellüloz oranları sırasıyla % 18.8 ve % 31,2 olarak bulunmuştur. Ham protein ve sellüloz düzeyinin yüksek olmasına ek olarak yağ oranı, fazla çok miktarda çekirdek de içermesi nedeniyle, kuru domates posasının yem kalitesinin iyi kalite kuru çayır otuna eşdeğer olduğu kabul edilebilir. Denemede 25 aylık yaşta 4 koç kullanılmıştır. Hazım denemesi önce koçlardan birinde yapılmış yan etkilerinin olup olmadığı gözlendikten sonra, diğer üç koç üzerinde de tamamlanmıştır. Hazım denemesi sonuçlarına göre, kuru maddenin % 51,45 'inin organik maddenin % 52.38'inin, ham proteinin 59.80'inin, ham yağın %77.89 'unun, ham sellülozun %31.78'inin ve nitrojensiz ekstrakt maddelerinin sindirilebileceği ortaya konulmuştur. Bu sonuçlara dayanarak, kuru domates posasının ruminant rasyonlarında kullanılabileceği ve karma yem sanayiinde kepek yerine ikâme edilebileceği söylenebilir. Ancak rasyondaki kuru domates posası miktarlarının en fazla ne olacağının belirlenmesi fazla sayıda besleme araştırmaları yapılmasını gerektirmektedir.
This research has been carried out determining the feed value of dry tomato pulp as a substitution feed because it was one of the agricultural produce which is cultivated extensively on Marmara region. The production of dry tomato pomace is averagely 25 000 tons/year and there are a lot of tomato precessing establishments on the region. A cording to the analysis which were carried out, the content of crude pro tein and crude fiber were 18.8 % and 37.2 % respectively. In addition to high crude protein and crude fiber, it also contains a lot of seeds which have high oil level, so the feed value of tomato pomace can be agree as equal as the feed value of pasture grass in good quality. Pour ram, in 25 months aged were used in this digestion experiment. Before starting to the research, only one of the rams was Fed by dry tomato pulp to observe whether it has some side effects or not. Subsequently, the digestion experiment was completed with the other three rams and the results interested in digestiblty were estimated as followj 51.45 % of dry matter, 52.38 % of organic matter, 59.80 % of crude protein, 77.89 of crude oil, 31.78 % of crude fiber and 69.55 % of essence materials without nitrogen. Based upon this results it can be say that the dry fiomato pglp can be used in ruminant diets and substitute in place of bran, in mixed feed industries. But to determine the top amount of dry tomato pulp in diets, it is necessary to be carried out feeding researchs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4081
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000153.pdf
  Until 2099-12-31
1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons