Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYazıcı, Bülent-
dc.contributor.authorAkova, Berna-
dc.date.accessioned2019-12-24T07:48:26Z-
dc.date.available2019-12-24T07:48:26Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationAkova, B. (2005). Mitomisin-C'nin eksternal dakriyosistorinostomi sonuçlarına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4079-
dc.description.abstractBu çalışmanın ilk amacı primer eksternal dakriyosistorinostomi (DSR)yapılan gözlerde, mitomisin-C'nin (mit-C) ameliyat sonucu ve iyileşmiş anastomoz açıklığına etkisini araştırmaktır. Çalışmanın ikinci amacı, revizyonDSR yapılan gözlerde mit-C'nin ameliyat sonuçlarına etkisini değerlendirmektir.Bu çalışmanın birinci bölümü Ekim 2002 ile Nisan 2005 tarihleri arasında, primer edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığı (NLKT) bulunan vebilateral eş zamanlı eksternal DSR ameliyatı geçiren 20 hastanın ( 17 kadın, 3 erkek; ortalama yaş: 54 yıl) 40 gözünü içerdi. Ameliyatta bir gözde anastomoz bölgesine 0.5 mg/ml/ 5 dakika mit-C uygulandı. İyileşmiş nazolakrimal anastomozu (ostium) değerlendirmek için ameliyattan sonra 6.ayda 15 hastaya dijital substraksiyon makrodakriyosistografi (DSM) ve 16 hastaya nazal endoskopi yapıldı. Mitomisin-C kullanılan ve kullanılmayan DSR grupları, ameliyat başarısı ve nazolakrimal ostiumun genişliği açısından karşılaştırıldı. Ortalama izlem süresi 16 aydı (veri aralığı: 6-36 ay).Çalışmanın ikinci bölümü, revizyon DSR ve silikon entübasyon (SE)yapılan 38 hastanın 39 gözünü içerdi. Mayıs 2000-Nisan 2005 tarihleri arasında 12 hastanın (8 kadın, 4 erkek; ortalama yaş: 50 yıl) 13 gözüne revizyon DSR ve SE sırasında mit-C anastomoz bölgesine uygulandı.Karşılaştırma grubunu Eylül 1997-Mayıs 2000 tarihleri arasında mit-C'sizrevizyon DSR ve SE yapılan 26 hastanın (16 kadın, 10 erkek; ortalama yaş:48 yıl) 26 gözü oluşturdu. Nazal endoskopiye göre ortalama iyileşmiş anastomoz alanı, eksternal DSR grubunda 16.1 mm² (veri aralığı: 3.0-87.6 mm²), eksternal DSR+mit-Cgrubunda ise 14.2 mm²'di (veri aralığı: 1.4-49.0 mm²). (P=.56).Dakriyosistografiye göre, ortalama ostium yüksekliği eksternal DSR grubunda 2.7 mm (veri aralığı: 0.9-5.1 mm), eksternal DSR+mit-C grubunda ise 2.9 mm'di (veri aralığı: 1.1-5.9 mm) (P=.71). Ameliyat sonucu revizyon DSR+SE grubunda 26 gözden 19'unda (%73), revizyon DSR+SE+mit-C grubunda 13 gözden 10'unda (%77) başarılıydı. (P=56).Nazolakrimal anastomoz bölgesine ameliyat sırasında ,mit-C (0.5mg/ml/5 dakika) uygulanması hem primer hem de revizyon eksternal DSR ameliyatlarının başarısını önemli ölçüde arttırmaz. Primer eksternal DSR sırasında mit-C uygulaması, iyileşmiş anastomoz genişliğini önemli biçimde etkilemez.tr_TR
dc.description.abstractThe first aim of this study is to investigate the effect of mitomycin-C(mit-C) on surgical results and healed anastomotic opening in eyesundergoing external dacryocystorhinostomy (DCR). The second aim of thisstudy to is evaluate the effect of mit-C on surgical outcome in eyes whichundergo revision DCR.The first part of the study included 40 eyes of 20 patients (17 females,3 males; mean age: 54 years) with bilateral primary nasolacrimal ductobstruction (NLDO) who underwent bilateral simultaneous external DCRbetween October 2002-April 2005. During surgery, 0.5 mg/ml mitomycin-Cfor 5 minutes was applied to the anastomosis site in one eye. Six monthsafter surgery, digital subtraction macro dacryocystography was performed in15 patients and nasal endoscopy in 16 patients to evaluate the healednasolacrimal anastomosis. The DCR groups with and without mit-C werecompared with regard to surgical success and nasolacrimal anastomoticopening. Mean folllow-up was 16 months after surgery (range: 6-36 months).The second part of the study included 39 eyes of 38 patients whounderwent revision DCR. Between May 2000-April 2005, mitomycin-C wasapplied to the anastomosis site at the time of revision DCR and siliconeintubation (SE) in 13 eyes of 12 patients (8 females, 4 males; mean age: 50years). The comparison group consisted of 26 eyes of 26 patients (16females, 10 males; mean age: 48 years) who underwent revision DCR andSE without mit-C, between September 1997-May 2000.With nasal endoscopy, mean healed ostium area was 16.1 mm²(range: 3-87.6 mm²) in the external DCR group without mit-C and 14.2 mm²in external DCR group with mit-C (P=.56). Mean ostium heights were 2.7 mm(range: 0.9-5.1 mm) and 2.9 mm (range: 1.1-5.9 mm), respectively (P=7.1).The surgery was successful in 19 (73 %) of 26 eyes in revision DCR and SEgroup and in 10 ( 77 %) of 13 eyes in the other group (P=.56).Mitomycin-C application to nasolacrimal anastomosis site during thesurgery does not effect the the surgical success of primary and revision DCR.The adjunctive use of mit-C in primary external DCR does not significantlyalter the postperative healed anastomotic opening.en_US
dc.format.extent49 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNazolakrimal kanal tıkanıklığıtr_TR
dc.subjectEksternaldakriyosistorinostomitr_TR
dc.subjectMitomisin-Ctr_TR
dc.subjectRevizyon dakriyosistorinostomitr_TR
dc.subjectNasolacrimal ductus obstructionen_US
dc.subjectExternaldacryocystorhinostomyen_US
dc.subjectMitomycin-Cen_US
dc.subjectRevision dacryocystorhinostomyen_US
dc.titleMitomisin-C'nin eksternal dakriyosistorinostomi sonuçlarına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of mitomycin-C on results of external dacryocystorhinostomyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193698.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons