Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4078
Title: Yönetim açısından bölümlere göre raporlama
Other Titles: Segment reporting for the purposes of management
Authors: Ertürk, Halis
Poroy, Nergis
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
Keywords: Bölümlere göre raporlama
Faaliyet bölümleri
Sorumluluk muhasebesi
TFRS 8.
Segment reporting
Operating segments
Responsibility accounting
Issue Date: 27-Oct-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Poroy, N. (2009). Yönetim açısından bölümlere göre raporlama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bölümlere göre raporlama, isletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolları ve coğrafi bölgelere göre bölümlere ayrılması ve her bir bölüm için ayrı olarak mali bilgilerin raporlanmasıdır. Son yıllarda sermaye piyasalarındaki globalleşme hareketleri ile birlikte birçok isletme büyüme ve faaliyet risklerini azaltmak için birden fazla sektörde veya coğrafi pazarda faaliyet göstermeye başlamıştır. İşletmelerin faaliyetlerinin ürünler, sektörler veya coğrafi alanlar yönünden çeşitlenmesi, isletmelerin genel durumunu özetleyen tek bir mali tabloya dayanarak isletme hakkında karar vermeyi güçleştirmektedir. İşletmelerin ürün ve hizmet çeşitliliğinin sonucu olarak finansal tablo kullanıcıları, isletmenin fonksiyonlarına göre oluşturulan bölümlerinin faaliyet sonuçlarına ihtiyaç duymuşlardır. Sorumluluk muhasebesi, yöneticilerin, kısıtlı olan zamanlarını en etkin biçimde kullanabilmeleri ve isletme hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olarak etkin ve düzenli bir yönetim sağlayabilmeleri için işletmeyi merkezkaç yönetim anlayışı çerçevesinde sorumluluk merkezlerine ayıran bir sistemdir. Sorumluluk muhasebesi sistemi ve bölümlere göre raporlama, bilgi kullanıcılarının, isletme yönetiminin ve isletme bölümlerinin başarılarını değerlendirebilmelerini, isletme hakkında daha sağlıklı ve verimli bilgilere ulaşabilmelerine ve daha gerçekçi kararlar alabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bölümlere göre raporlama ile ilgili son ulusal düzenleme “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” Standardı, SPK’ya tabi halka açık şirketlerde 31.12.2008 tarihinden sonra baslayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Segment reporting is segmentation according to industry branches and geographical region that enterprise operates and to report financial information separately for each segment. In recent years, with the globalization in capital markets many enterprises, to reduce the risk of growth and operating, starts to operate in more than one sector or geographic market. Diversification of enterprises' activities according products, sectors or geographic areas make it difficult to decide on enterprises upon a single financial statement that summarizes general situation of the enterprises. As a result of the diversity of enterprises' products and services users of financial statements needs segments' operating results which are generated by the functions of enterprises. Responsibility accounting is a system that provides managers to use their limited time most effectively and with having detailed information about enterprise to provide effective and orderly management within the framework of centrifugal management approach, separates the responsibility centers. Responsibility accounting system and segment reporting provide users of financial information to assess the success of enterprise's management and segments, to access more safer and efficient information about enterprise and to make a more realistic decisions. The latest national regulations related to the reporting segments Standard of ''TFRS 8 Operating Segments" implemented in applying for the accounting periods beginning after the date of December 30th, 2008 in public companies subject to Capital Markets Board of Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4078
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240878.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons