Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4070
Title: Çalışma etiği bağlamında muhacir işçiler
Other Titles: Muhacir workers in the context of work ethic
Authors: Baştürk, Şenol
Gökay, Burak
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Çalışma etiği
Work ethic
Çalışma etik ahlakı
Muhacirlar
Kapitalizm
Sosyalizm
Sanayi devrimi
Work ethic morality
Muhacir
Capitalism
Socialism
Industrial revolution
Issue Date: 18-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökay, B. (2019). Çalışma etiği bağlamında muhacir işçiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz toplumlarının içinde yaşadığı sistemin bizzat kendisini, kapitalizm adı altında özetliyoruz. Kapitalizm, ülkeler üzerinde etkili olan ve artık günümüz toplumlarınca değiştirilemeyecek duruma gelmiş bir sistem yansımasını bizlere işaret ediyor. Ancak kapitalizmin etkili yıllarının en başlarında, Sanayi Devrimi’nin öncesine ve sonrasına döndüğümüzde, bu sistemin mevcut toplumlara kademeli bir şekilde empoze edildiğini gözlemliyoruz. Empoze edilme süreci ise elbette çalışma döngüsünün işlevsel anlamda köktenci bir değişim sürecine sokularak, yeni bir çalışma etik ahlakı ile ortaya çıkartılıyor. Çalışma etiği ve bu etiğin sürdürülebilir şekilde kabul ettirilmesi, yeni toplum düzeninin bir başka söylemle kapitalizmin de sağlam temellere dayandırılmasından ileri geliyor. Çalışma etiği ile sağlam temellere dayanan kapitalizm, daha sonra onu yıkmaya çalışacak bir sistem olan sosyalizm ile de sıkı bir rekabete girişiyor. Sonuçta her iki sistemin içinde var olacak bir çalışma etik ahlakı ortaya çıkıyor. Bu ahlak, her iki rakip düşünce sisteminin bir takım özelliklerini, kendi içsel özellikleriyle harmanlayarak çalışma hayatı içindeki vatandaşlarına empoze ediyor. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş Türkler’ (nam-ı diğer muhacirler) de Bulgaristan özelinde gördükleri sosyalist sistem gelenekleriyle Türkiye’ye geldiklerinde, kapitalizm örgüsüyle yaşayan yerli halka göre farklı geleneklere sahip bir takım davranışlar sergiliyorlar. Bu davranış kalıplarının önemli bir örneği ise çalışma hayatı içinde gözlemleniyor.
We summarize the system in which today's societies live under the name of capitalism. Capitalism points to us as a reflection of a system that has an impact on countries and can no longer be changed by today's societies. However, in the early years of capitalism, which is referred to before and after the Industrial Revolution, we observe that this system has gradually imposed on existing societies. The process of imposition is naturally brought into the process of fundamentalist change in the functional sense of the working cycle, which is revealed by a new work ethic morality. The work ethic and its sustainable adoption result from the strong foundation of the new social order as well as capitalism. The work ethic and capitalism which has a strong foundation, also enter into rivalry with socialism, a system that will try to destroy it later. As a result, a work ethic morality emerges that will exist within both systems. This morality imposes a number of features of both competing thinking systems, together with its own internal features, to its citizens in the working life. When the Turks who emigrated from Bulgaria to Turkey (also known as muhacir) came to Turkey with the socialist system tradition they experience in Bulgaria, they exhibit a number of behaviors with different traditions as compared with indigenous people living with capitalism. An important example of these behavior patterns is observed in working life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4070
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300800.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons