Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4067
Title: İhtida hadiselerinde tasavvuf kültürünün rolü (Fransa örneği)
Other Titles: Deal with the role of sufism in the phenomenon of conversions
Authors: Kara, Mustafa
Top, Nuriye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Tasavvuf
Din değiştirme
Fransa
İslam
Sufism
Conversion
French
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Top, N. (2007). İhtida hadiselerinde tasavvuf kültürünün rolü (Fransa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İhtida hadiselerinde tasavvuf kültürünün etkisini konu edinen bu çalışma Fransa’da ihtida eden Müslümanlarla röportajlar yapılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Fransa hakkında bilgi verilmiştir. Fransızlarla Müslümanların ilk etkileşimleri ile ilgili tarihi süreç kısaca anlatıldıktan sonra geçmişte Fransa’nın politikası olan kolonileşme üzerinde durulmuş ve özellikle savaşlardan dolayı Fransa’daki iş gücünün azalması dolayısıyla insan gücüne duyulan ihtiyacın giderilmesi için başlayan işçi akımının özellikle Müslüman ülkelerden olmasına dikkat çekilmiştir. Bölgesel olarak Fransa’daki Müslüman nüfus dağılımı hakkında bilgi verilerek Müslümanların entegrasyonla ilgili problemlerine değinilmiştir. Müslümanların ibadet hayatlarını eda etme konusunda inşa edilmiş olan camiler ve federasyonlarla ilgili kurumlar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde Fransa’daki tasavvuf kültüründen bahsedilmektedir. Fransa’nın komşusu olan İspanya’da doğmuş olan İbn Arabî’nin etkisi ve onun üzerine akademisyen sufilerin yaptığı çalışmalar üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde Fransız mühtedilerle yapılan röportajlara ve bunların değerlendirilmelerine yer verilmiştir. İhtida nedenlerinden yola çıkılarak ihtida hadiselerinde tasavvufun etkisi incelenmiş ve konu kısaca değerlendirilmiştir.
This memoir deals with the role of sufism in the phenomenon of conversions in France. The method employed involved interviews with French people who concerted to Islam. The frist part of our research lingers on France’s history of immigration: starting from the first encounter and interaction between muslims and christians and drawing particular attention to France’s colonial politics, this part ends with postworld war II mass muslim immigration responding to a demand for labour in France. statistical figures about the geographical location of muslims were given and integration problems were highlighted. The institutionalisation of Islam, mainly through the creation of mosques and associations, were given special attention. The second part of our research refers to France’s existing sufism culture. İndeed, an analysis was conducted on the many researches made by intellectuals on by İbni Arabî who was born in Spain, France’s neighbour country, and his influence. The last and main part of our research leads us to the interviews of the converted French and the analysis of their responses: we asked for the reason of their turning to Islam and wondered about the role of sufism in their decision making process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4067
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204371.pdf724.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons