Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4061
Title: Postnatal gelişme dönemlerinde capsaicinli yemle beslenen fare testislerinde ghrelinin immunohistokimyasal ekspresyonu
Other Titles: Immunohistochemical expression of ghrelin in mouse testes fed with a diet containing capsaicin on postnatal development
Authors: Erdost, Hatice
İlhan, Tuncay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Capsaicin
Ghrelin
Testis
Fare
Testes
Mouse
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlhan, T. (2009). Postnatal gelişme dönemlerinde capsaicinli yemle beslenen fare testislerinde ghrelinin immunohistokimyasal ekspresyonu . Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Acı kırmızı biber, botanik biliminde Solanacea familyasına ait bir bitki olup, Capsicum annuum olarak bilinmektedir. Capsaicin, acı kırmızı biberin etken maddesidir. Ghrelin, öncelikli olarak midedeki endokrin X/A hücreleri tarafından üretilen polipeptid yapıda bir hormondur. Görelin, büyüme hormonunun salınımı, enerji dengesi, besin alımı ve vücut ağırlığının ayarlanmasında görev alır.Çalışma materyalini 21 günlük 40 adet Swiss albino soyu erkek fareler oluşturdu. Fareler anneden ayrıldıkları 21'nci günden itibaren deney grubu (n: 20) % 0,02 oranında capsaicin içeren yem ile, kontrol grubu (n: 20) ise standart fare yemi ile beslendi. Gruplardaki tüm farelere dietileter anestezisi altında puberte (40 günlük) ve erişkin (75 günlük) dönemlerinde, servikal dislokasyon uygulandı. Testisleri çıkartılarak rutin doku takibine alındı. Capsaicin ilavesi yapılmış yemle beslenen farelerin testisleri puberte ve erişkin dönemlerde ghrelin peptidinin lokalizasyonu histolojik ve immunohistokimyasal analizler ile değerlendirildi.Araştırmanın, puberte ve erişkin dönemlerinde özellikle deney grubunda seminifer kanal duvarında spermatogenik hücre serisinde artış saptandı. Ghrelin antikoru ile yapılan immunohistokimyasal boyama sonucunda fare testisinde çalışmamızda tüm gruplardaki Leydig ve Sertoli hücrelerinde immunpozitif reaksiyon ilk olarak gösterilerek literatür bilgisine katkı sağlandı. Spermatogenik seriyi oluşturan hücrelerde reaksiyon görülmedi. Ghrelin reaksiyonu hem puberte hem de erişkin dönem deney grubu Leydig hücrelerinde, kontrol gruplarına oranla daha az boyanma yoğunluğunda saptandı.Gerçekleştirilen bu çalışma, yeme düşük doz capsaicin ilavesinin, farelerin testis dokusu gelişimini olumlu yönde uyardığını, gonadlar ve gelişimi üzerinde ghrelinin de etkin rol oynadığını göstermektedir.
Red hot pepper, known as Capsicum annuum, belongs to Solanacea family in botany. Capsaicin is the pungent extract of red hot pepper. Ghrelin is an acylated polypeptide hormone secreted predominantly by endocrine X/A cells of the stomach. Ghrelin acts as a regulator for GH release, energy balance, food intake and body weight.Swiss albino male mice (n: 40), at the age of 21 days old, were used. After weaning at day 21, treatment group (n: 20) fed with diet containing 0.02 % capsaicin and control group (n: 20) fed with standard diet. In pubertal (day 40) and adult (day 75) periods, mice sacrificed by cervical dislocation under diethyl ether inhalation anesthesia. Testes from both groups removed and applied routine histological process.Ghrelin peptid evaluated in testes of mice fed with capsaicin containing diet by histological and immunohistochemical methods in pubertal and adult periods. In this research, we determined that there was an increasing on the number of spermatogenic cells in tubules, in both pubertal and adult periods, specially for treatment group. At the end of the immunohistochemical staining, we confirmed that there was a positive reaction on Leydig and Sertoli cells of mouse testes but no reaction on spermatogenic cells. Immunohistochemical expression of ghrelin for mouse testes was first on lectures. Intensity of ghrelin reaction was less for treatment group compared to control group in both pubertal and adult periods. These results show that low dose capsaicin has a positive effect with ghrelin on testicular development.This project shows that, low dose capsaicin containing diet stimulates the development of testes of mouse and ghrelin has an effective role on gonads.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4061
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247290.pdf6.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons