Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4058
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEmel, Gül-
dc.contributor.authorArıkan, Hande-
dc.date.accessioned2019-12-24T07:10:10Z-
dc.date.available2019-12-24T07:10:10Z-
dc.date.issued2009-09-16-
dc.identifier.citationArıkan, H. (2009). Yalın altı sigma metodolojisi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4058-
dc.description.abstractBu çalışmada, son yıllarda öncü işletmelerin uygulamakta olduğu bir yönetim anlayışı olan Altı Sigma yaklaşımı ve Altı Sigma yaklaşımının hız ve süreç akışı konusundaki eksikliklerini tamamlamaya yönelik olarak ortaya çıkmış olan, Yalın Düşünce ve Altı Sigma felsefelerini birarada toplayan, Yalın Altı Sigma metodolojisi ve lojistik süreçlerinde uygulanabilirliği konusu ele alınmıştır. Bu amaçla lojistik sektöründe bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın literatür kısmında öncelikle lojistik kavramı ve sektörel bilgilere yer verilmiş, daha sonra Altı Sigma, Yalın Düşünce ve Yalın Altı Sigma yaklaşımları detaylı olarak incelenmiştir. Uygulama kısmında ise, lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen Yalın Altı Sigma uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Yalın Altı Sigma tekniklerinin uygulanması ile mevcut sorunda hedeflenen iyileştirmeye ulaşılmış ve müşteri beklentileri doğrultusunda hatalar azaltılarak sigma seviyesinde artış elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, Six Sigma, a management approach that leading companies apply and Lean Six Sigma methodology that appear to top up Six Sigma about speed and process flow and combine Lean and Six Sigma philosophy and the applicability of Lean Six Sigma in logistics process is discussed. For this purpose in logistics area, an application study is performed. In the literature part of this study, first logistics concept and logistics sectoral information is discussed and then Six Sigma, Lean and Lean Six Sigma approaches are investigated exhaustive. In application part, there is a Lean Six Sigma application study that is implemented in a company which is operated in logistics area. As a result of this study, by using Lean Six Sigma techniques, goal improvement is achieved in existing problem and in accordance with the customer expectation sigma level is increased by eliminating defects.en_US
dc.format.extentXV, 180 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLojistiktr_TR
dc.subjectAltı sigmatr_TR
dc.subjectYalın düşüncetr_TR
dc.subjectYalın altı sigmatr_TR
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectSix sigmaen_US
dc.subjectLeanen_US
dc.subjectLean six sigmaen_US
dc.titleYalın altı sigma metodolojisi ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeLean six sigma methodology and an applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.tubitak2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Sayısal Yöntemler Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240876.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons