Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4058
Başlık: Yalın altı sigma metodolojisi ve bir uygulama
Diğer Başlıklar: Lean six sigma methodology and an application
Yazarlar: Emel, Gül
Arıkan, Hande
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Sayısal Yöntemler Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Lojistik
Altı sigma
Yalın düşünce
Yalın altı sigma
Logistics
Six sigma
Lean
Lean six sigma
Yayın Tarihi: 16-Eyl-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arıkan, H. (2009). Yalın altı sigma metodolojisi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, son yıllarda öncü işletmelerin uygulamakta olduğu bir yönetim anlayışı olan Altı Sigma yaklaşımı ve Altı Sigma yaklaşımının hız ve süreç akışı konusundaki eksikliklerini tamamlamaya yönelik olarak ortaya çıkmış olan, Yalın Düşünce ve Altı Sigma felsefelerini birarada toplayan, Yalın Altı Sigma metodolojisi ve lojistik süreçlerinde uygulanabilirliği konusu ele alınmıştır. Bu amaçla lojistik sektöründe bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın literatür kısmında öncelikle lojistik kavramı ve sektörel bilgilere yer verilmiş, daha sonra Altı Sigma, Yalın Düşünce ve Yalın Altı Sigma yaklaşımları detaylı olarak incelenmiştir. Uygulama kısmında ise, lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen Yalın Altı Sigma uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Yalın Altı Sigma tekniklerinin uygulanması ile mevcut sorunda hedeflenen iyileştirmeye ulaşılmış ve müşteri beklentileri doğrultusunda hatalar azaltılarak sigma seviyesinde artış elde edilmiştir.
In this study, Six Sigma, a management approach that leading companies apply and Lean Six Sigma methodology that appear to top up Six Sigma about speed and process flow and combine Lean and Six Sigma philosophy and the applicability of Lean Six Sigma in logistics process is discussed. For this purpose in logistics area, an application study is performed. In the literature part of this study, first logistics concept and logistics sectoral information is discussed and then Six Sigma, Lean and Lean Six Sigma approaches are investigated exhaustive. In application part, there is a Lean Six Sigma application study that is implemented in a company which is operated in logistics area. As a result of this study, by using Lean Six Sigma techniques, goal improvement is achieved in existing problem and in accordance with the customer expectation sigma level is increased by eliminating defects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4058
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
240876.pdf2.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons