Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4056
Title: Dokuma kumaşların eğilme davranışlarının bilgisayarda modellenmesi
Other Titles: The computer modelling of the bending behaviour of woven fabrics
Authors: Alpay, Halil Rıfat
Kavuşturan, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kumaşların eğilme davranışı
Eğilme uzunluğu
Eğilme rijitliği
Eğilme modülü
Bending behaviour of woven fabrics
Bending length
Bending rigidity
Bending modulus
Flexural rigidity
Issue Date: 8-Oct-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavuşturan, Y. (1999). Dokuma kumaşların eğilme davranışlarının bilgisayarda modellenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kumaşların eğilme davranışının bilgisayarda modellenmesine çalışılmıştır Çalışmanın ilk aşamasında kumaşların eğilme davranışı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci aşamada atkı sıklığı ve atkı iplik numarası farklı olan %100 pamuk ve %100 polyester olmak üzere iki farklı hammadde ile her biri için dört farklı iplik numarası ve dört farklı atkı sıklığı için numuneler dokutularak, bu numunelerin eğilme uzunluğu ölçülmüş, eğilme eğrileri çizilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen bağıntılar yardımıyla kumaşın eğilme uzunluğunu çeşitli kumaş özelliklerinden hareketle hesaplayarak, eğilme eğrisini çizen bir bilgisayar programı oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre kumaşların eğilme davranışını modelleyen daha kapsamlı bir program için önerilerde bulunulmuştur.
In this study computer modelling of the bending behaviour of woven fabrics have been investigated. At the first stage, bending behaviour of woven fabrics have been recognized. At the second stage, for two different fibers: cotton and polyester and four different weft yarn numbers and four different weft yarn densities; fabrics have been woven and their bending lengths have been measured, then bending curves have been drawn. According to the experimental results, some relations about fabrics structural properties and fabric bending lengths have been found. At the next stage, the results have been presented in the form of graphics in a computer program. At the final stage, some ideas relating to "a better computer model" of bending behaviour of woven fabrics" were suggested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4056
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084861.pdf
  Until 2099-12-31
10.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons