Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4053
Title: Kurtuba VIII.-XIII. Yüzyıllar
Other Titles: Kurtuba 8th-13th Centuries
Authors: Algül, Hüseyin
Yıldız, Şevket
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kurtuba
Kentler
Endülüs
Andalucia
Cities
Issue Date: 19-Dec-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, Ş. (2008). Kurtuba VIII.-XIII. Yüzyıllar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İberya Yarımadasında kurulmuş antik bir şehir olan Kurtuba, Roma devrinde önem kazanmasına rağmen asıl şöhretini İslam hâkimiyeti altında yaşamıştır. Endülüs medeniyetinin beşiği olan Kurtuba, İslam şehirleri arasında müstesna bir yere sahip olarak 10. asırda Bağdat ile yarışır düzeye ulaşmıştır. Aynı dönemde Avrupa şehirleri arasında da Kurtuba birinci sıraya yükselmiştir. Diğer taraftan Kurtuba'da başlayan ve Tuleytula (Toledo), gibi İspanya şehirlerinde yoğunlaşan ilmî çalışmalar Avrupa'nın karanlıktan aydınlığa çıkışında önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla Kurtuba, yalnızca İslam medeniyeti için değil, insanlığın ortak medeniyet birikimi açısından da önemli bir merkez olmuştur. Bu çalışmada Kurtuba'nın VIII.-XIII. yüzyıllar arasında geçirdiği serüven siyasî, fizikî, idarî, sosyal ve kültürel açıdan ele alınmıştır.
Kurtuba, an ancient city found in Iberian Peninsula, although became an important place during Roman Empire, it gained its righteous fame under the dominance of Islamic civilization. Being the cradle of Andalusian civilization, Kurtuba was among the most important cities in Islamic world, which made it comparable even with Bagdad in the 10th century. In the same period, Kurtuba ranked first place among other countries of Europe. On the other hand, the scientific researches that started in Kurtuba and mainly intensified in Toledo played an important role in helping Europe coming through its dark ages. Therefore Kurtuba was an important center not only for Muslim world, but also for all human civilization. This study deals with Kurtuba`s political, geographical, constitutional, social and cultural structure and experience throughout 8th – 13th centuries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4053
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231197.pdf28.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons