Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞengönül, Aslı-
dc.contributor.authorBayraktar, Esra Karaca-
dc.date.accessioned2019-12-24T06:33:46Z-
dc.date.available2019-12-24T06:33:46Z-
dc.date.issued1999-03-15-
dc.identifier.citationBayraktar, E. K. (1999). İpek, Poliamid 6, Poliester, Polipropilen ameliyat ipliklerinin monofilament ve çapraz örgülü (trez) yapılarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4038-
dc.description.abstractBu çalışmada, İpek, Poliamid 6, Poliester ve Polipropilen ameliyat ipliklerinin monofilament ve çapraz örgülü (trez) yapılarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, doku içinde absorbe olmayan dört çeşit USP 2/0 boyutunda ameliyat ipliği kullanılmıştır. Sadece İpek ameliyat ipliği, USP 2/0 ve USP 3/0 olmak üzere iki ayrı boyutta seçilmiştir. Ameliyat ipliklerinin fiziksel yapılarının mekanik özellikleri üzerine etkisini görebilmek için, ipliklerden ikisi çapraz örgülü ikisi monofilament seçilmiştir. Ameliyat ipliklerinden İpek ve Poliester çapraz örgülü yapıda iken, Poliamid ve Polipropilen monofilamenttir. Çalışmada kullanılan ameliyat ipliklerinin kuru ve %09'luk NaCI solüsyonunda 1 gün bekletilerek ıslatılmış durumda doğrusal çekme ve düğüm mukavemetleri test edilmiştir. Sıcaklığın etkisini görmek için sıvı ve 37 °C sıcaklık altında düğümsüz ve düğümlü formdaki iplikler 1 gün bekletildikten sonra mukavemetlerini ölçmek üzere test edilmişlerdir. İki atışlı ve üç atışlı kare düğüm kullanılarak ameliyat ipliklerinin düğüm performansına bakılmıştır. Vivo'da mukavemet kayıplarını incelemek için iplikler, deney farelerinin kasık bölgesinde düğümsüz ve düğümlü olarak 2, 4, 6 hafta bekletildikten sonra çıkarılarak mukavemetleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, ameliyat ipliklerinin malzemesine ve yapısına bağlı olarak incelenmiş ve iplik seçiminde yardımcı olacak kriterlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmada, çapraz örgülü ifadesi yerine, bu konu ile ilgili teknik alandaki literatüre yerleşmiş olan braid ifadesinin kullanılması tercih edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effect of suture structure on the some of mechanical properties of Silk, Polyester, Polyamid 6 and Polypropylene surgical threads has been researched. Four different types of non-absorbable suture material of USP 2/0 size have been used. Only for Silk suture two different sizes (USP 2/0, USP 3/0) have been chosen. In order to see the effect of physical structure on the mechanical properties, two braid structures and two monofilament structures have been tested. The Silk and Polyester sutures are in the form of braid and Polyamid and Polypropylene sutures are in monofilament form. The knot and the tensile tests of the sutures have been carried out for dry and wet conditions. The sutures have been immersed in to the %09 solution of NaCI for one day. In order to see the effect of temperature on the properties, normal and knotted sutures have been treated with NaCI solution at 37 °C for one day. Knot performance of them have been tested in terms of 2 and 3 throws square knot types. The strength losses of the sutures due to vivo conditions have also been tested by inserting the threads in rats abdominal region for 2, 4, 6 weeks of period. The test result have been analysed by means of suture material's chemical structure and of physical form. The conclusion has been reached in terms of parameters that should help the surgeons to choose the right suture.en_US
dc.description.sponsorshipDoğsan Tıbbi Malzeme A.Ş.tr_TR
dc.format.extentX, 206 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAmeliyat ipliğitr_TR
dc.subjectAbsorbe olmayantr_TR
dc.subjectMonofilamenttr_TR
dc.subjectBraidtr_TR
dc.subjectMekanik özelliklertr_TR
dc.subjectSürünmetr_TR
dc.subjectGerilim gevşemesitr_TR
dc.subjectVivo şartlantr_TR
dc.subjectSutureen_US
dc.subjectNon-absorbableen_US
dc.subjectMonofilamenten_US
dc.subjectBraideden_US
dc.subjectMechanical propertiesen_US
dc.subjectIn-vivoen_US
dc.subjectCreepen_US
dc.subjectStress relaxationen_US
dc.titleİpek, Poliamid 6, Poliester, Polipropilen ameliyat ipliklerinin monofilament ve çapraz örgülü (trez) yapılarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of effects of monofilament and braid structures of silk, polyamid 6, polyester, polypropylene sutures on some of the mechanical propertiesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084858.pdf
  Until 2099-12-31
17.87 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons