Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4038
Title: İpek, Poliamid 6, Poliester, Polipropilen ameliyat ipliklerinin monofilament ve çapraz örgülü (trez) yapılarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of effects of monofilament and braid structures of silk, polyamid 6, polyester, polypropylene sutures on some of the mechanical properties
Authors: Şengönül, Aslı
Bayraktar, Esra Karaca
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ameliyat ipliği
Absorbe olmayan
Monofilament
Braid
Mekanik özellikler
Sürünme
Gerilim gevşemesi
Vivo şartlan
Suture
Non-absorbable
Monofilament
Braided
Mechanical properties
In-vivo
Creep
Stress relaxation
Issue Date: 15-Mar-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, E. K. (1999). İpek, Poliamid 6, Poliester, Polipropilen ameliyat ipliklerinin monofilament ve çapraz örgülü (trez) yapılarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, İpek, Poliamid 6, Poliester ve Polipropilen ameliyat ipliklerinin monofilament ve çapraz örgülü (trez) yapılarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, doku içinde absorbe olmayan dört çeşit USP 2/0 boyutunda ameliyat ipliği kullanılmıştır. Sadece İpek ameliyat ipliği, USP 2/0 ve USP 3/0 olmak üzere iki ayrı boyutta seçilmiştir. Ameliyat ipliklerinin fiziksel yapılarının mekanik özellikleri üzerine etkisini görebilmek için, ipliklerden ikisi çapraz örgülü ikisi monofilament seçilmiştir. Ameliyat ipliklerinden İpek ve Poliester çapraz örgülü yapıda iken, Poliamid ve Polipropilen monofilamenttir. Çalışmada kullanılan ameliyat ipliklerinin kuru ve %09'luk NaCI solüsyonunda 1 gün bekletilerek ıslatılmış durumda doğrusal çekme ve düğüm mukavemetleri test edilmiştir. Sıcaklığın etkisini görmek için sıvı ve 37 °C sıcaklık altında düğümsüz ve düğümlü formdaki iplikler 1 gün bekletildikten sonra mukavemetlerini ölçmek üzere test edilmişlerdir. İki atışlı ve üç atışlı kare düğüm kullanılarak ameliyat ipliklerinin düğüm performansına bakılmıştır. Vivo'da mukavemet kayıplarını incelemek için iplikler, deney farelerinin kasık bölgesinde düğümsüz ve düğümlü olarak 2, 4, 6 hafta bekletildikten sonra çıkarılarak mukavemetleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, ameliyat ipliklerinin malzemesine ve yapısına bağlı olarak incelenmiş ve iplik seçiminde yardımcı olacak kriterlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmada, çapraz örgülü ifadesi yerine, bu konu ile ilgili teknik alandaki literatüre yerleşmiş olan braid ifadesinin kullanılması tercih edilmiştir.
In this study, the effect of suture structure on the some of mechanical properties of Silk, Polyester, Polyamid 6 and Polypropylene surgical threads has been researched. Four different types of non-absorbable suture material of USP 2/0 size have been used. Only for Silk suture two different sizes (USP 2/0, USP 3/0) have been chosen. In order to see the effect of physical structure on the mechanical properties, two braid structures and two monofilament structures have been tested. The Silk and Polyester sutures are in the form of braid and Polyamid and Polypropylene sutures are in monofilament form. The knot and the tensile tests of the sutures have been carried out for dry and wet conditions. The sutures have been immersed in to the %09 solution of NaCI for one day. In order to see the effect of temperature on the properties, normal and knotted sutures have been treated with NaCI solution at 37 °C for one day. Knot performance of them have been tested in terms of 2 and 3 throws square knot types. The strength losses of the sutures due to vivo conditions have also been tested by inserting the threads in rats abdominal region for 2, 4, 6 weeks of period. The test result have been analysed by means of suture material's chemical structure and of physical form. The conclusion has been reached in terms of parameters that should help the surgeons to choose the right suture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4038
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084858.pdf
  Until 2099-12-31
17.87 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons