Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4037
Title: KOBİ'lerde yabancı sermaye çekme olanakları ve bir örnek
Other Titles: Possibilities for attracting foreing capital in SMEs and an example
Authors: İyibozkurt, Erol
Koyuncu, Ceylan Nuran
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: KOBİ
SME
Yabancı sermaye
Foreign capital
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, C. N. (2006). KOBİ'lerde yabancı sermaye çekme olanakları ve bir örnek. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya ülkelerinde önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, ekonomilerin temeldinamiğini oluşturmaktadırlar. Ancak tüm dünya ülkelerinde KOBİ'lerin ortak bir tanımıbulunmamaktadır. Türkiye'de ve dünyada KOBİ'ler özellikle yeni kaynak bulmak konusundasıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sorunu aşabilmek yani yabancı sermaye yatırımlarını ülkeyeçekebilmek ve bundan KOBİ'lerinde en az büyük işletmeler kadar yararlanmasını sağlamakiçin ülkeler ekonomik, politik ve sosyal yapılarını yabancı sermaye ile uyumlu olacak şekildeayarlamalıdırlar.Yabancı sermaye yatırımları kendisini rahat hissettiği, hukuki ve ekonomik olarakproblem yaşamayacağı ülkelere gitmektedir. Yabancı sermayenin gittiği ülkelere olumluyararları olduğu gibi olumsuz gelişmelere de sebep olduğu durumlar olabilmektedir. Tüm buolumsuzlukları ortadan kaldırmak ve yabancı sermaye yatırımlarının küçük işletmelerdeyönelmesini sağlamak için uygulanan teşvikler yeniden gözden geçirilmelidir. Yabancısermaye yatırımlarından küçük işletmelerde dahil olmak üzere maksimum düzeydeyararlanmayı bilen İrlanda ve Çin günümüzde birçok ülkeye örnek olmaktadır. Ülkemizdeİstanbul Şemsiye Sanayi A.Ş. firması yabancı sermaye ile kurulan ancak günümüzde yolunatek başına devam eden bir şirket olarak çalışmamıza örnek teşkil etmektedir.
The SMEs having a considerable place in the world countries constitute basicdynamics of economies. But, there is not a common description of SMEs in entire world. InTurkey and in the world, the SMEs suffer some troubles especially in finding any sources. Toovercome this, in other words, to attract foreign capital investments to our company, and toensure the SMEs to utilize this at least as much as large enterprises, the worldwide countriesshould adapt their economical, political and social structures to any foreign capitals.Foreign capital investments go to any countries where they feel easy and do not sufferany economical and legal problems. There are any circumstances that cause any adversedevelopments as well affirmative benefits in any countries where foreign capital reaches. Anyapplied incentives should be interviewed to eliminate all these adverse circumstances and toorientate foreign investments to any small size enterprises. Today, Ireland and China, whoknow to utilize any foreign capital investments at maximum level including small enterprises,become specimens for many countries. Semsiye Sanayi A.S. company located in Istanbulconstitutes a specimen for our study as company, who was founded with foreign capital, butnow continues its business alone
URI: http://hdl.handle.net/11452/4037
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204301.pdf5.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons