Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4036
Title: Theodor Wiesengrund Adorno'da sanat ve ütopya
Other Titles: Art and utopia in T. W. Adorno
Authors: Cevizci, Ahmet
Torun, Tayfun
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
Keywords: Adorno
Negatif diyalektik
Özdeş olmama
Ütopya
Sanat
Aydınlanma
Kültür endüstrisi
Olumsuzlama
Negative dialectic
Non-identical
Utopia
Art
Enlightenment
Culture industry
Negation
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Torun, T. (2006). Theodor Wiesengrund Adorno'da sanat ve ütopya. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Modern dünyayı totaliter örgütlenmeler yoluyla denetim altına alınmış bir yer olaraksunan Adorno, baskı ve tahakkümün temelinde yer alan nesnel güçlerin izini sürer.İnsanın bu nesnel güçlerden özgürleşebilmesi bireyin bilinç düzeyinde biraydınlanmayla ideal toplumsal bir düzen için gerekli talepleri türetebilmesine bağlıdır.Bu çalışma tahakküm düzeninin ifşa edilmesi ve olumsuzlanması bağlamında negatif birdiyalektiğin olanağını tartışır. Bu bağlamda Adorno felsefesi üzerinden bozuk düzeninolumsuzlanması ve ütopyanın son sığınağı olarak sanatı açımlar.
Presenting the modern world as a place that has been taken under control of totalitarianorganizations, Adorno traces the objective forces that underwrite oppression anddomination. Liberation from these objective forces comes by conscious enlightenmentof an individual who will produce demands for an ideal social order. This studydiscusses the possibility of negative dialectics in respect to the disclosure and negationof the order of domination. Through Adorno?s philosophy it further explicates thenotion of art as the negation of the established order and the last refugee of utopia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4036
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204304.pdf835.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons