Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4034
Title: Makromonomerik azobaşlatıcılar ve makroçapraz bağlayıcılar kullanarak çapraz bağlı polimerlerin sentezi ve iyon tutma özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Synthesis of crosslinked polymers by using macromonomeric azoini tiators and macrocrosslinkers and invertigation of ion bindwip
Authors: Beşirli, Necati
Gürses, Havva
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Azo başlatıcılar
Azo initiators
Kopolimerler
Copolymers
Makroinimerler
Macroinimers
Makromonomerler
Macromonomers
Polimerler
Polymers
Issue Date: 5-May-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürses, H. (1999). Makromonomerik azobaşlatıcılar ve makroçapraz bağlayıcılar kullanarak çapraz bağlı polimerlerin sentezi ve iyon tutma özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Makromonomerik azobaşlatıcıların (MIM'ler), jellenme davranışlarını belirlemek için MIM'ler ve makroçaprazbağlayıcıların (MCR'ler) serbest radikal polimerizasyonları karşılaştırıldı. Makromonomerik azo başlatıcılar (MIM'ler), 4,4' disiyona - 4,4' azavalerilklorür ve politilen glikolun PEG - 400, PEG -1000, PEG - 2000 ile 4 - vinil benzil klorür arasındaki reaksiyonlarla sentezlendi. MCR'ler her iki ucu hidroksille sonlanmış PEG örneklerin 4 - vinilbenzilklorürle vinillendirilmesinden elde edildi. Stiren, MMA ve HEMA'nın MİM ve MCR ile reaksiyona sokularak çapraz bağlı üç boyutlu polimerler sentezlendi. MİM' lerin jellenme davranıştan, MCR'lerden farklı olduğu belirlendi. Elde edilen polimerlerin jel reaksiyonları ve şişme oranlan makrointermediat birimleri olarak bulunan PEG'lerin moleküler ağırlıktan ile ilişkili olduğu saptandı. MIM'lerin ve MCR'lerle yapılan kopolimerlerin şişme ve iyon tutma özellikleri karşılaştırıldı. MIM ve MCR'lerin artan molekül ağırlıklarına bağlı olarak sentezlenen kopolimerlerin toluendeki ve sudaki şişme oranlarındaki değişmeler birbiriyle karşılaştırıldı.
In order to evaluate gelation behavior of macromonomeric azoinitiators (MIMs), free radical polymerization of MIMs and macrocrosslinkers (MCRs) have been compared, MIMs were synthesized by the reaction between 4, 4' dicyano- 4,4' azovaleryl chloride poly (ethylene glycol)s PEG-400,-1000, 2000 with 4-vinyl benzyl chloride MCRs were obtained by the vinylation of both hydroxyl ends the same PEG samples with vinyl chloride. Bulk Copolymerizatrion of MMA, HEMA and styrene with MIMs or MCRs were achieved as product of Pst-PEG, PEG-PM A and PEG-PHEMA net works. In each case gel polymer fractions and swelling ratios depend on the molecular weight of the PEG units on the macrointermediate. Macroinimers behave as a macrocrosslinker, a mocromonmer and a macroinitiator can thermally homopolymerize by themselves or copolymerize with a vinyl monomer. In each case, polymerization reactions give cross-linked polymers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4034
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084855.pdf
  Until 2099-12-31
2.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons