Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞentürk, Aysan-
dc.contributor.authorUzun, Adem-
dc.date.accessioned2019-12-24T06:07:33Z-
dc.date.available2019-12-24T06:07:33Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationUzun, A. (2008).Eğitim fakültelerinde bilgisayar okur-yazarlığının internet tabanlı öğretim tasarımı ile desteklenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4032-
dc.description.abstractBu çalışmada eğitim fakültelerindeki öğrencilerin bilgisayar dersi içeriğinde yer alan bilgisayar okur-yazarlığına ilişkin kavram ve becerileri daha etkin bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla, internet tabanlı bir öğretim tasarımı hazırlanmıştır. Bu konu ile ilgili çeşitli öğretim materyalleri içeren bir internet sitesi, Dick ve Carrey öğretim tasarım modeli temel alınarak geliştirilmiştir. Uygulama 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 190 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler arasından rassal örnekleme yöntemi ile seçilen 90 öğrenciden oluşan deney grubu ile, dersin bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise adı geçen internet sitesi üzerinden olacak şekilde yürütülmüştür. Kontrol grubu öğrencileri ile dersin tamamı yüz yüze olacak şekilde işlenmiştir. Çalışma öncesinde deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları ve derse hazırbulunuşluk düzeyleri ölçülmüş, çalışma sonrasında da dersin hedef davranışlarına erişim düzeyleri ve bilgisayara karşı tutumlarına bakılmıştır. Kontrol grubu öğrencileri ile deney grubu öğrencilerinin ders başarısı ve bilgisayara karşı tutumları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla, veriler üzerinde Bağımsız Örneklemler İçin T-Testi uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, deney ve kontrol grupları arasında derse yönelik başarıları ve bilgisayara karşı tutumları açısından P<0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin dersin hedef davranışlarına ulaşma ve bilgisayara karşı olumlu tutum geliştirme konularında daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a web based instructional design was developed to help the students at faculty of education learn the subjects about computer literacy in computer courses more efficiently. A web site including educational materials was designed based on Dick and Carrey’s Instructional Design Model. 190 students from the Faculty of Education at Uludag University participated in this study The study was conducted during the fall semester of 2006-2007 academic year. 90 randomly selected students were instructed with the blended mode of delivery which means using both traditional (face to face) and online mode of instruction. The rest of the students (100) were instructed with traditional (face to face) mode. At the beginning of the study, prior knowledge about computer literacy and attitude towards the computer was measured for both groups. At the end of the study, students’ final course grades and attitudes towards the computer were evaluated. Data was analyzed by Independent Sample T-Test with a level of significance of p<0.05. After the analysis, statistically significant difference was found between face to face and blended group. The analysis showed that blended group is more successful than the traditional group on both course achievement and attitude towards computers.en_US
dc.format.extentXI, 104 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBilgisayar destekli öğretimtr_TR
dc.subjectİnternet tabanlı öğretimtr_TR
dc.subjectUzaktan öğretimtr_TR
dc.subjectÖğretim tasarımıtr_TR
dc.subjectHarmanlanmış öğretim yöntemitr_TR
dc.subjectComputer assisted teachingen_US
dc.subjectWeb based instructionen_US
dc.subjectDistance educationen_US
dc.subjectInstructional designen_US
dc.subjectBlended learningen_US
dc.titleEğitim fakültelerinde bilgisayar okur-yazarlığının internet tabanlı öğretim tasarımı ile desteklenmesitr_TR
dc.title.alternativeAssisting the computer literacy with web based instructional design in education facultiesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220977.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons