Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4024
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Veysel T.-
dc.contributor.authorErtem, Ahsen-
dc.date.accessioned2019-12-24T05:49:39Z-
dc.date.available2019-12-24T05:49:39Z-
dc.date.issued2010-02-10-
dc.identifier.citationErtem, A. (2010). 2-(aminometil)piridin ve 2-(amimoetil)piridin içeren platin(II) ve palladyum(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve fluoresans özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4024-
dc.description.abstractBu çalışmada, 2-(aminometil)piridin (ampy) ve 2-(aminoetil)piridin (aepy) ligantları içeren toplam 4 adet yeni palladyum(II) ve platin(II) sakkarinat kompleksi sentezlendi. Elde edilen komplekslerin yapıları elementel analiz, IR spektroskopisi ve tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı. Ayrıca komplekslerin termik davranışları ve fluoresans özellikleri araştırıldı. X-ışını kırınımı, elementel analiz ve IR sonuçları, komplekslerin [M(ampy)2](sac)2 ve [M(aepy)2](sac)2?2H2O [M = Pd(II) ve Pt(II)] yapısına sahip olduklarını gösterdi.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, four new palladium(II) and platinum(II) complexes of saccharinate (sac) with 2-(aminomethyl)pyridine (ampy) and 2-(aminoethyl)pyridine (aepy) were synthesized. The complexes were characterized by elemental analysis, IR spectroscopy and single crystal X-ray diffractometry. In addition, the thermal behaviour and fluoresans properties of the complexes were investigated. The X-ray diffractometry, elemental analysis and IR studies reveal that the complexes have [M(ampy)2](sac)2 and [M(aepy)2](sac)2?2H2O [M = Pd(II) ve Pt(II)] structures.en_US
dc.format.extentX, 67 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subject2-(aminometil)piridintr_TR
dc.subjectSakkarinat kompleksleritr_TR
dc.subjectPalladyum(II)tr_TR
dc.subjectPlatin(II)tr_TR
dc.subject2-(aminomethyl)pyridineen_US
dc.subject2-(aminoethyl)pyridineen_US
dc.subjectSaccharin complexesen_US
dc.subjectPalladium(II)en_US
dc.subjectPlatinum(II)en_US
dc.title2-(aminometil)piridin ve 2-(amimoetil)piridin içeren platin(II) ve palladyum(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve fluoresans özellikleritr_TR
dc.title.alternativePalladium(II) and platinum(II) saccharinate complexes with 2-aminomethylpyridine and 2-aminoethylpyridine: Synthesis, crystal structures, spectroscopic, thermal and fluorescence propertiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.tubitak106T664tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259659.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons