Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4024
Title: 2-(aminometil)piridin ve 2-(amimoetil)piridin içeren platin(II) ve palladyum(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve fluoresans özellikleri
Other Titles: Palladium(II) and platinum(II) saccharinate complexes with 2-aminomethylpyridine and 2-aminoethylpyridine: Synthesis, crystal structures, spectroscopic, thermal and fluorescence properties
Authors: Yılmaz, Veysel T.
Ertem, Ahsen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: 2-(aminometil)piridin
Sakkarinat kompleksleri
Palladyum(II)
Platin(II)
2-(aminomethyl)pyridine
2-(aminoethyl)pyridine
Saccharin complexes
Palladium(II)
Platinum(II)
Issue Date: 10-Feb-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertem, A. (2010). 2-(aminometil)piridin ve 2-(amimoetil)piridin içeren platin(II) ve palladyum(II) sakkarinat komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve fluoresans özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 2-(aminometil)piridin (ampy) ve 2-(aminoetil)piridin (aepy) ligantları içeren toplam 4 adet yeni palladyum(II) ve platin(II) sakkarinat kompleksi sentezlendi. Elde edilen komplekslerin yapıları elementel analiz, IR spektroskopisi ve tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı. Ayrıca komplekslerin termik davranışları ve fluoresans özellikleri araştırıldı. X-ışını kırınımı, elementel analiz ve IR sonuçları, komplekslerin [M(ampy)2](sac)2 ve [M(aepy)2](sac)2?2H2O [M = Pd(II) ve Pt(II)] yapısına sahip olduklarını gösterdi.
In this study, four new palladium(II) and platinum(II) complexes of saccharinate (sac) with 2-(aminomethyl)pyridine (ampy) and 2-(aminoethyl)pyridine (aepy) were synthesized. The complexes were characterized by elemental analysis, IR spectroscopy and single crystal X-ray diffractometry. In addition, the thermal behaviour and fluoresans properties of the complexes were investigated. The X-ray diffractometry, elemental analysis and IR studies reveal that the complexes have [M(ampy)2](sac)2 and [M(aepy)2](sac)2?2H2O [M = Pd(II) ve Pt(II)] structures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4024
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259659.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons