Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4020
Title: Ördeklerde kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka sonuçları, civcivlerde büyüme performansı ile kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: Effects of hatching egg weight and length of storage period on hatching success, growth, slaughter and carcass characteristics in ducks
Authors: Petek, Metin
Alpay, Fazlı
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Pekin ördeği
Depolama süresi
Kuluçkalık yumurta ağırlığı
Kuluçka
Büyüme ve karkas özellikleri
Pekin duck
Storage time
Hatching egg weight
Hatchery
Growth and carcass characteristics
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alpay, F. (2008). Ördeklerde kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka sonuçları, civcivlerde büyüme performansı ile kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Pekin ördeklerinde kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka sonuçları ile bu yumurtalardan çıkan civcivlerin büyüme performansı, kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme başında ağırlıklarına göre küçük, orta ve ağır olarak 3 ayrı gruba ayrılana kuluçkalık yumurtalar rasgele 3 alt gruba ayrılarak 5, 10 ve 15 gün süre ile depolanmıştır. Depolama süresi sonunda, yumurtalar tartılarak ağırlık kayıpları hesaplanmıştır. Kuluçka parameterleri olarak inkübasyon süresi, döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım oranı ve embriyo ölümleri belirlenmiştir. Gruplarda çıkım ağırlığı yanında 11 hafta süresince canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma ve yaşama gücü incelenmiş, deneme sonu kesim ve karkas ağırlıkları belirlenmiş, baş, ayak ve tüy ağırlıkları ile kalp, karaciğer ve taşlık ağırlıkları saptanmıştır.Depolama süresinin ve yumurta ağırlığının deneme sonu yumurta ağırlık kaybı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.001, P<0.02). Depolama süresinin görülebilir döllülük, kuluçka randımanı, inkübasyon süresi, çıkım oranı ve toplam embriyo ölümü üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.001). Kuluçkalık yumurta ağırlığının çıkım ağırlığı üzerine önemli düzeyde etkili olduğu bulunmuştur (P<0.001). Denemenin 5. haftasında hem depolama süresinin (P<0.001) hem de kuluçkalık yumurta ağırlığının (P<0.007), 7. haftada ise depolama süresinin kümülatif canlı ağırlıklar üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.006). Depolama süresi ve kuluçkalık yumurta ağırlığının yem tüketimi, yaşama gücü ve karkas randımanı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Karaciğer ağırlığı üzerine depolama süresi ve yumurta ağırlık gruplarının etkisi önemli bulunmuş (P<0.042, P<0.021), ayak ve tüy ağırlıkları bakımından yumurta ağırlık grupları arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P<0.034, P<0.043).Sonuç olarak kuluçkalık yumurtalarda depolama süresi ve ağırlığının kuluçka ve büyüme performansı üzerine etkisi diğer kanatlılar ile benzerdir. Genel olarak kuluçka özellikleri üzerine depolama süresinin, büyüme performansı üzerine kuluçkalık yumurta ağırlığının etkisi daha yüksek ve önemli bulunmuştur. Ördek yumurtalarını 5 güne kadar depolamanın ideal olduğu, denemede kullanılan bütün ağırlık grubundaki yumurtaların üretimde kullanılabileceği ve ördeklerde büyütme süresinin 7-8 haftadan daha uzun olmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
This study was carried out to investigate the effects of hatching egg weight and length of storage period on hatchability and subsequent growth performance, slaughter and carcass chracteristics of pekin ducks. Eggs were classified into 3 groups on the basis of egg weight small, medium, and large. Then, the eggs in each group were further divided into 3 storage period treatments (5, 10, or 15 days). At the end of the storage period eggs were weighted individually to determine egg weight loss. Hatching time, apparent fertility, hatchability of total and of fertile eggs, embryonic mortality, and body weights of ducklings at hatch were determined to measured hatching success. Body weight, the feed consumption, feed conversation ratio and survival rate were recorded from the hatch to 11 weeks of age. Prior to slaughtering the ducks in all groups were weighed and their carcass, head, feet, feather, heart, liver and gizzard weights were determined.Egg weight loss during the storage period significantly affected by egg weight and length of storage period (P<0.001, P<0.02). Differences for the hatching time, apparent fertility, hatchability of total and of fertile eggs, embryonic mortality in the storage period groups were found significant (P<0.001). Hatching weight was significantly affected by hatching egg weight (P<0.001). Body weights in the 5 weeks of age were significantly affected by both of egg weight and length of storage period (P<0.001, P<0.007). Live weights in 7 week of age were significantly affected by length of storage period (P<0.006). There were no significant differences for the feed consumption, feed conversation ratio, survival rate and carcass weights in the egg weight and length of storage period groups. Liver weights of ducks were affected by egg weight and length of storage period (P<0.042, P<0.021), feet and feather weights affected by egg weight (P<0.034, P<0.043).As conclusion, it was found that effects of the hatching egg weight and length of storage on hatchability and subsequent growth performance were similar to other kind of poultry. In general, hatchability was more affected by length of egg storage period and growth performance was more affected by hatching egg weight. In the overall evaluation, it can be said that the storage period up to 5 days is ideal for the duck eggs, and all eggs in weight groups can be used for the hatchery and growth period should not exceed 7-8 weeks for the pekin ducks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4020
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203353.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons