Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4015
Title: Gebe kadının sigara içmesinin uterin, umbilikal ve fetal serebral kan akımına etkileri
Other Titles: Ifluence of maternal tobacco smoking during pregnancy on uterine, umbilical and fetal cerebral artery blood flows
Authors: Kimya, Yalçın
Akşan, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Doppler
Sigara
Fetüs
Serebral kan akımı
Plasenta
Tobacco smoking
Fetus
Cerebral blood flow
Placenta
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akşan, A. (2006). Gebe kadının sigara içmesinin uterin, umbilikal ve fetal serebral kan akımına etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Gebelik sırasında sigara içiminin; prematürite, doğum ağırlığının düşük olması, plasentada ve doğumdan sonra çocuğun solunum sisteminde ve nörolojik gelişiminde olumsuz değişiklikler gibi zararlı etkileri bilinmektedir.Bu çalışma düşük nikotin dozlarının uteroplasental ve fetal dolaşım hemo dinamiği üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı.Çalışmaya, ultrasonografide fetal anomali izlenmeyen, önceki ve bu gebeliğinde risk faktörleri (preeklampsi , intrauterin gelişme geriliği, diyabetesmellitus, erken doğum tehditi, erken mebran rüptürü) bulunmayan, 18-36 gestasyon haftasındaki 78 gebe dahil edildi. Bunlardan 24 gebe kronik sigara içicisi, 25 gebe pasif içici, 29 gebe ise sigara içmeyen kontrol grubunu oluşturuyordu. Tüm vakalara ilk olarak fetus ve plasenta anatomisinin değerlendirildiği rutin sonografi yapıldı ve biyometrik ölçümler alındı. Daha sonra uterin arter, umbilikal arter ve fetal orta serebral arter Doppler kanakımı analizleri yapıldı. Çalışma grubundaki gebelere son sigara içim zamanı sorularak ultrason incelemesi ile arasındaki zaman kaydedildi.Bu çalışmada aktif sigara içiminin fetal orta serebral arter Rezistansndeksini istatistiksel olarak anlamlı derecede artırdığını saptadık (p=0,02).Uterin ve umbilikal arter Doppler parametrelerinde pasif içici ve sigara içmeyen gruba göre artış bulsak da istatistiksel anlamlı fark saptayamadık. Aynı zamanda aktif içici grupta diyastolik çentik görülme insidansının diğer iki gruba göre anlamlı yüksek olmasının, artmış uteroplasental direncin göstergesi olduğunu düşündük. Umbilikal ve orta serebral arter Rezistans endekslerinde zamanla düşme eğilimine rağmen, son sigara içim zamanı ile arasında anlamlı bir ilişki saptayamadık.
Maternal cigarette smoking during pregnancy is associated withharmful effects, such as prematurity, low birth weight, placental changes,and changes in the respiratory system and in the neurological developmentof the child after birth. This study intended to assess the repercussion of lowdoses of nicotine in the uteroplacental and fetal hemoynamic circulation.The study involved 78 healty pregnant women between 18 to 36weeks of gestation. 24 were habitual tobacco smokers, 25 were passive tosmoke and 29 were nonsmoking controls. All participants had uncomplicatedsingleton pregnancies. Exclusion criteria included fetuses with anomalies andsuspected genetic syndromes ( aneuploidy and nonaneuploidy).In all cases, we first performed a routine sonographic anatomicevaluation of the fetus and placenta. We then performed colour Doppleranalysis of blood flows in a maternal uterine artery and in the umbilical andmiddle cerebral artery of the fetus. The interval between smoking the lastcigarette and the time of the ultrasound scan was recorded.In women who habitually smoked tobacco, we found significantincrease in the Resistance index (RI) of the fetal middle cerebral artery (p=0,02). In the umbilical and maternal uterine artery Doppler flow velocitywaveforms slightly greater in smokers than in nonsmokers, however thedifference was not statistically significant. In smokers, the significantpresence of a dicrotic notch in the uterine artery is indicative of a higheruteroplacental resistance. Although umbilical artery and middle cerebraliartery RI values tended to decline with time, there was no significantrelationship between RI and the time after smoking a cigarette.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4015
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193671.pdf762.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons