Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Özcan-
dc.contributor.authorKahraman, Şenol-
dc.date.accessioned2019-12-23T12:23:28Z-
dc.date.available2019-12-23T12:23:28Z-
dc.date.issued1999-04-20-
dc.identifier.citationKahraman, Ş. (1999). Ring iplik makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4008-
dc.description.abstractBu çalışmada ring iplik eğirme makinesinde kullanılan çeşitli kopçaların manşonların ve klipslerin çeşitli ring iplik özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada incelenen iplik özellikleri ; mukavemet, kopma uzaması (esneklik ) düzgünsüzlük, çeşitli iplik hataları, tüylülük, numara ve bükümdür. İpliklerin üretilmesinde Rieter G 5 /1 1 ring iplik makinesi kullanılmıştır. İncelenen faktörlerin etkisini araştırmak amacıyla iplik özelliklerinin ölçüm sonuçları kullanılarak grafikler çizilmiş ve istatistiksel analizler yapılmıştır ve bütün bunların sonucunda bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma sonucu bazı faktörlerin belirli özelliklere etkisi gözlenirken, bazılarının etkisi olmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe effect of various kinds of hooks, muffs and cilpses used on ring - spun yarn machines, is examined. The characteristic of yarns examined in this study are : strength, breaking elongation (elasticity ), irregularity, various kinds of yarn defects, harness, yarn count and twisting. Rieter G 5/11 spinning machine has been used in production of the yarns. In order to increase the effect of the examined facts : Graphics have been sketched by making use of measurement results of yarn characteristics and analyses have been done by using statistics and, as a conclusion of all of these, some evaluation have been made. The observed result is that : some of the facts effect definite characteristics and beside this, some of them do not effect.en_US
dc.description.sponsorshipPolitex A.Ş.tr_TR
dc.format.extentIX, 98 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKancatr_TR
dc.subjectHooken_US
dc.subjectKlipstr_TR
dc.subjectClipsen_US
dc.subjectManşontr_TR
dc.subjectÜretim parametreleritr_TR
dc.subjectİplik makineleritr_TR
dc.subjectMuffen_US
dc.subjectProduction parametersen_US
dc.subjectYarn machineryen_US
dc.titleRing iplik makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of effects of some production parameters on the yarn properties at ring yarn mashinesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084857.pdf
  Until 2099-12-31
10.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons