Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4008
Title: Ring iplik makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of effects of some production parameters on the yarn properties at ring yarn mashines
Authors: Özdemir, Özcan
Kahraman, Şenol
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kanca
Hook
Klips
Clips
Manşon
Üretim parametreleri
İplik makineleri
Muff
Production parameters
Yarn machinery
Issue Date: 20-Apr-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, Ş. (1999). Ring iplik makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ring iplik eğirme makinesinde kullanılan çeşitli kopçaların manşonların ve klipslerin çeşitli ring iplik özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada incelenen iplik özellikleri ; mukavemet, kopma uzaması (esneklik ) düzgünsüzlük, çeşitli iplik hataları, tüylülük, numara ve bükümdür. İpliklerin üretilmesinde Rieter G 5 /1 1 ring iplik makinesi kullanılmıştır. İncelenen faktörlerin etkisini araştırmak amacıyla iplik özelliklerinin ölçüm sonuçları kullanılarak grafikler çizilmiş ve istatistiksel analizler yapılmıştır ve bütün bunların sonucunda bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma sonucu bazı faktörlerin belirli özelliklere etkisi gözlenirken, bazılarının etkisi olmadığı görülmüştür.
The effect of various kinds of hooks, muffs and cilpses used on ring - spun yarn machines, is examined. The characteristic of yarns examined in this study are : strength, breaking elongation (elasticity ), irregularity, various kinds of yarn defects, harness, yarn count and twisting. Rieter G 5/11 spinning machine has been used in production of the yarns. In order to increase the effect of the examined facts : Graphics have been sketched by making use of measurement results of yarn characteristics and analyses have been done by using statistics and, as a conclusion of all of these, some evaluation have been made. The observed result is that : some of the facts effect definite characteristics and beside this, some of them do not effect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4008
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084857.pdf
  Until 2099-12-31
10.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons