Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4003
Title: Klasik Arapçanın ortaya çıkışı ve kullanım alanı
Other Titles: The appearance and usage fields of classical Arabic
Authors: Güler, İsmail
Alan, Sevde
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Klasik Arapça
Kureyş lehçesi
İrab
Sami dil ailesi
Classical Arabic
Dialect of Quraish
Case ending
Grammar
Semitic language group
Nahiv
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alan, S. (2008). Klasik Arapçanın ortaya çıkışı ve kullanım alanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Klasik Arapça ana çatısı değişmeden devam etmekte olan en eski edebi metinler, Kur'an-ı Kerim ve hadiste gördüğümüz lehçeler üstü Arapçadır.Arap lehçelerinin çeşitliliğine rağmen ortaya çıkan bu ortak edebiyat dilinin hangi büyük lehçe veya lehçelere dayandığı ciddi bir tartışma konusu olmuştur. Arap âlimleri ve müsteşrikler konuya birbirinden farklı yorumlar getirmişlerdir. Bu çalışmada farklı görüşleri ve dayanaklarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye ve rasyonel sonuçlara ulaşmaya çalıştık. Öne sürülen görüşlerin hangilerinin bilimsel verilere dayandığını ve kabul edilebilir olduğunu incelemeye gayret ettik.Çalışmamızda konuyu İslam öncesi ve ilk İslam dönemindeki dil örnekleri ile sınırlı tuttuk. Bu örnekleri günümüze taşıyan klasik kitaplara ve bunlardan hareket ederek görüş beyan eden batılı ve Arap yazarların eserlerine ulaşmaya çalıştık. Klasik Arapça denildiğinde ilk akla gelen unsurlardan olan irabın Cahiliyye şiirinde tam olarak kendisini gösterdiğini belirttik.Ortak edebiyat dilini başka hicbir lehceye hisse vermeden sadece Kureyş lehcesine dayandırmanın doğru olmayacağı sonucuna vardık. Ana çatının Kureyş lehçesinden beslendiğini ve bunun yanında diğer bazı lehçe ve lehçe gruplarının
Classical Arabic is, remains firm of main frame, superior of the dialects which we see in ancient literary articles, the Koran and the Tradition. Despite of the variation of Arabic dialects, this language has arisen as a common Arabic language. It has been a discussion topic that this language stands on which major dialect or dialects. Arabic scholars and orientalists have commented on this topic with different approaches. In this study we have attempted to evaluate different opinions and foundations of these ideas and reach the rational consequences. We have tried to analyze which ideas depend on scientific resources and which ideas seem to be acceptable.In this study we have restricted the topic with language samples from pre-Islamic and early Islamic period. We tried to benefit from classical books that bring these language samples to our time and Arabic authors? opinions which are supported by these books. We declared that keys ending as the characteristic feature of Classical Arabic is widely used in poem of Jahiliyyah.The falsity of the idea, common literary language doesn?t stands on any dialects but only Quraish dialect, is one of the consequences of our research. Beside the main frame of the common literary language is fed by Quraish dialect we also realized that dialect groups has an effect on common literary language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4003
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231177.pdf736.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons