Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4000
Title: Nükleer santralin Türkiye ekonomisi açısından fayda ve maliyetleri
Other Titles: Costs and benefits of nuclear plant in terms of economy of Turkey
Authors: Ölmezoğulları, Nalan
Güneşli, Hazal Özlem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Nükleer
Nuclear
Energy
Enerji
Enerji maliyet
Nükleer ekonomi
Nuclear energy
Cost of nuclear
Energy economy
Nükleer enerji
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneşli, H. Ö. (2019). Nükleer santralin Türkiye ekonomisi açısından fayda ve maliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde, enerji kavramı insanoğlunun günlük yaşamdaki ihtiyaçlarının giderilmesinde ve ülkelerin gelişiminde önemli rol oynayan vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. Nükleer enerji, birçok ülkede hem ülkenin elektrik enerji ihtiyacını gidermek hem de ticari bir ürün amaçlı kullanılmaktadır. Tez çalışması, Türkiye’de nükleer enerji girişimlerinin faaliyete dönüşmesi ve projeler planlanması sebebiyle bu enerjiden kaynaklanabilecek fayda ve maliyetlerin ekonomik çerçevede incelenmesi amacıyla yazıldı. Çalışmanın ilk bölümünde, enerji kavramı ve küresel çerçevedeki yeri açıklanmış, ikinci bölümünde ise nükleer enerjinin tarihi, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri ve neticeleri ve dünyada genel durumu anlatıldı. Üçüncü bölümünde, Türkiye ‘nin enerji durumu, ekonomiyle enerji durmunun ilişkisi, Türkiye’nin nükleer enerji tarihi ve durumu anlatıldı. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise nükleer enerjinin Türkiye için fayda ve maliyetleri incelendi. Ayrıca alternatif olarak değerlendirilen diğer enerji kaynakları nükleer enerji seçeneğiyle kıyaslanarak Türkiye için alternatif seçenekler aranmış ve nükleer enerjinin gerekliliği tartışıldı.
Today, the concept of energy has become an indispensable element that plays an important role in meeting the needs of human beings in daily life and in the development of countries. Nuclear energy is used in many countries both for the purpose of meeting the country's electricity needs and as a commercial product. The thesis, due to transformation of initiatives into activity and planning of new projects in Turkey was written in order to examine the benefits and costs which can be arising from this energy. In the first part of the study, the concept of energy and its place in the global framework were explained, in the second part, the history, characteristics, positive and negative aspects and results of nuclear energy and the general situation in the world were explained. In the third part, Turkey's energy situation, its energy situation the relationship with the economy, Turkey's nuclear power history and status has described. In the fourth part of the study the costs and benefits of nuclear energy for Turkey were examined. In addition, other alternative energy sources were searched considered as an alternative option for Turkey in comparison with the option of nuclear energy and the necessity of nuclear energy were discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4000
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hazal özlem güneşli.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons