Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3991
Title: Tekstil terbiyesinde temiz üretim yaklaşımı çerçevesinde boyama sonrası yıkamaların incelenmesi
Other Titles: Investigation of the rinsing processes after dyeing according to the clean process approach in textile pretreatment
Authors: Aniş, Pervin
Eren, Hüseyin Aksel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Atık su
Reactive dyestuffs
Waste water
Reaktif boyar maddeler
Yıkama
Washing
Issue Date: 13-Aug-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren. H. A. (1999). Tekstil terbiyesinde temiz üretim yaklaşımı çerçevesinde boyama sonrası yıkamaların incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Reaktif boyarmaddeler bulunuşundan itibaren giderek artan bir uygulama alanı bulmuşlardır. Özellikle selülozik malzemelerin boyanmasında son derece geniş bir kullanıma sahiptir. Reaktif boyarmaddelerle çalışma sırasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi; boyarmaddelerin hidroliz olması nedeniyle yaş haslıklarda yaşanan problemlerdir. Bu sorunun önüne geçmek için iyi bir ard işlem (yıkama) gereklidir. Bu çalışmada; reaktif boyarmaddeler ve reaktif boyama metotlarından kısaca bahsedilmiş, ard işlem olarak yapılan geleneksel yıkama proseslerinin reçeteleri verilmiş ve su ve kimyasal tüketiminden tasarruf sağlayan yeni bir yıkama reçetesinin haslıklara etkisi deneysel olarak incelenmiştir.
Reactive dyestuffs have increasingly been used especially in dyeing of cotton since their invention. The most important disadvantage of reactive dyestuffs is the forming of hydrolisate which causes low wet fastness properties. Detailed washing processes are carried out after dyeing in order to improve wet fastness properties. In this study, a general information is given about rective dyestuffs and reactive dyeing. The conventional washing-off recipes are given and a new recipe which leads to a reduction in water and chemical consumption is described and its effects on wet fastness properties are investigated by an experimental method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3991
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084853.pdf
  Until 2099-12-31
4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons