Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3989
Title: Hilmi Divanı
Other Titles: Divan of Hilmi
Authors: Ak, Coşkun
Üstünova, Kerime
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
Keywords: Türk dili ve edebiyatı
Biyografi
Divan edebiyatı
Divanlar
Mustafa Hilmi Bey
Şiir
Turkish language and literature
Biography
Divan literature
Divans
Poem
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstünova, K. (1993). Hilmi Divanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Elmastraşzade Mustafa Hilmi Bey'in "Divan-ı Belagat Ünvan-ı Hilmi" başlıklı divanı incelenmiş, sonuçta ortaya üç bölümlük bu çalışma çıkmıştır. Birinci bölümde Hilmi'nin divan şiiri içindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Şairin yaşamı, sanatı, eserleri, etkisi altında kaldığı şairler incelenmiş; Türk Edebiyatında "Hilmi" mahlasını kullanan şairler, Divan Edebiyatının son temsilcileri ve bunların içinden Hilmi'nin yeri şiirimize katkıları üzerine durulmuştur. Divan iç ve dış özellikleriyle irdelenmiş, şairin dili çeşitli yönleriyle sergilenmiştir. Dolayısıyla Osmanlı'nın son döneminde yazı dilinin gösterdiği özellikler belirlenmiştir. İkinci bölümde divanda yer alan şiirler, klasik divan tarzında düzenlenip transkripsiyon alfabesiyle verilmiştir. Üçüncü bölümde şiirlerin nesre çevrilişi, ikinci bölümdeki sıra izlenerek sunulmuştur. Çalışma sonunda elde edilen verilerin özetinin yer aldığı sonuç ve bibliyografya ile çalışma bitirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3989
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026177.pdf12.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons