Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3985
Başlık: Bursa şehrindeki aile işletmelerinin aile anayasası uygulamasına yönelik bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on family constitution for family business in Bursa
Yazarlar: Eryılmaz, Mehmet
Cansabuncu, Dilek
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kurumsal yönetim
Corporate management
Aile işletmeleri
Aile anayasası
Family businesses
Family constitution
Yayın Tarihi: 6-Eyl-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Cansabuncu, S. (2019). Bursa şehrindeki aile işletmelerinin aile anayasası uygulamasına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada aile anayasası uygulaması içerisinde olan şirketleri bu uygulamaya iten faktörlerin ve uygulama sonrasında şirketlerin karşılaştığı neticelerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma nitel doğadadır. Çalışmanın fenomeni idrak etmeye yönelik çabası doğrultusunda, araştırmacı Bursa ilinde aile anayasası uygulaması olan 19 firma ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları; işletmelerin anayasa çalışmalarına kurum içi çatışmalar, kurumsallaşmayı sağlama arzusu, görev tanımlarını netleştirme düşüncesi, nesiller arası geçiş ve örgütsel amaçlar nedeniyle başladığını ortaya koymaktadır. Benzer biçimde bulgular, firmaların anayasa sahipliği sonrasında sinerji de artış, örgütsel adaletin sağlanması, organik büyümenin sağlanması, kararların rasyonalize olması ve iletişimin güçlenmesi gibi bazı kazanımlar sağladıklarını göstermektedir.
This qualitataive study aims to investigate factors that motivated companies to adopt a family constitution, and the consequences thereof. in line with the effort of understanding this phenomenon, the author carried out semi-structured interviews with 19 companies that adopted a family constitution in Bursa province. The study results suggest that companies adopted the family constitution practice for reasons such as intra-organization disputes, smooth generational transitions, organizational purposes, a desire to become more corporate, to clarify job descriptions. The results indicate that companies gained an increase in synergy, organizational faimess, organic growth, rationalized decisions and improved communications after adopting a constitution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3985
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10297530_.pdf19.98 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons