Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3985
Title: Bursa şehrindeki aile işletmelerinin aile anayasası uygulamasına yönelik bir araştırma
Other Titles: A research on family constitution for family business in Bursa
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Cansabuncu, Dilek
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/İşletme Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsal yönetim
Corporate management
Aile işletmeleri
Aile anayasası
Family businesses
Family constitution
Issue Date: 6-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Cansabuncu, S. (2019). Bursa şehrindeki aile işletmelerinin aile anayasası uygulamasına yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada aile anayasası uygulaması içerisinde olan şirketleri bu uygulamaya iten faktörlerin ve uygulama sonrasında şirketlerin karşılaştığı neticelerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma nitel doğadadır. Çalışmanın fenomeni idrak etmeye yönelik çabası doğrultusunda, araştırmacı Bursa ilinde aile anayasası uygulaması olan 19 firma ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları; işletmelerin anayasa çalışmalarına kurum içi çatışmalar, kurumsallaşmayı sağlama arzusu, görev tanımlarını netleştirme düşüncesi, nesiller arası geçiş ve örgütsel amaçlar nedeniyle başladığını ortaya koymaktadır. Benzer biçimde bulgular, firmaların anayasa sahipliği sonrasında sinerji de artış, örgütsel adaletin sağlanması, organik büyümenin sağlanması, kararların rasyonalize olması ve iletişimin güçlenmesi gibi bazı kazanımlar sağladıklarını göstermektedir.
This qualitataive study aims to investigate factors that motivated companies to adopt a family constitution, and the consequences thereof. in line with the effort of understanding this phenomenon, the author carried out semi-structured interviews with 19 companies that adopted a family constitution in Bursa province. The study results suggest that companies adopted the family constitution practice for reasons such as intra-organization disputes, smooth generational transitions, organizational purposes, a desire to become more corporate, to clarify job descriptions. The results indicate that companies gained an increase in synergy, organizational faimess, organic growth, rationalized decisions and improved communications after adopting a constitution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3985
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297530_.pdf19.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons