Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3984
Title: Toplu taşıma kullanan öğrencilerin hareketliliğinin analizi: Bursa örneği
Other Titles: Mobility analysis of students which use public transport: The sample of Bursa
Authors: Kasap, Gülay
Yılmazdamar, Ersel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Ulaşım planlama
Data mining
Toplu taşıma planlama
Veri madenciliği
Başlangıç-varış matrisi
Public transportation planning
Transportation planning
Origin- destination matrix
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmazdamar, E. (2019). Toplu taşıma kullanan öğrencilerin hareketliliğinin analizi: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bireylerin ve ticari kurum kuruluşların ulaşım talepleri her geçen gün hızla artmaktadır. İkamet bölgeleri ile çekim oluşturan iş, okul, alış-veriş vb. arasındaki etkileşim ulaşım talebinin etkin bir şekilde yönetilmesini ve yeterli ulaşım arzının sağlanmasını gerektirmektedir. Gerek bireylerin talepleri gerekse de ticari faaliyetler sonucunda oluşan ulaşım ihtiyacı çok çeşitli planlama faaliyetine konu olmaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ulaşım talebini karşılayacak arzı sağlamaya yönelik planlamalarda önemli ilerlemeler sağlanmaktadır. Gerek veri toplama, gerekse de toplanan verilerin işlenmesi ve planlama faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, geçmiş dönemlere göre büyük avantajlar sağlanmaktadır. Bu çalışmada elektronik ücret toplama sistemlerinden gelen verilerin Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki öğrencilerin hareketliliği analiz edilerek, bu gruba yönelik alternatif bir ulaşım planlama sistematiği oluşturulması amaçlanmıştır. BuKart kullanan öğrencilere ait veriler MSSql veri tabanında veri madenciliği kapsamında işlenerek Başlangıç-Varış matrisleri oluşturulmuş ve Transcad makro planlama programında üretilen rotalar ile mevcut toplu taşıma rotaları kıyaslanarak, daha etkin, verimli ve çevik bir planlama çerçevesi oluşturulması hedeflenmiştir.
Transportation demands of individuals and commercial institutions are increasing day by day. The interaction between living zones and zones such business, education, shopping, etc. that creates attraction, requires to be managed transportation demand efficiently and requires to be supplied adequate transportation supply. Both the demands of individuals and the need for transportation resulting from commercial activities are subject to a wide range of planning activities. With rapidly development in information technologies, significant progress is being made in the planning of supply to meet the transportation demand. Both in terms of data collection and data processing and planning activities, there are great advantages compared to previous periods. The main goal of this study is to create an alternative systematics of transportation planning according to students’ mobility analysis within the boundaries of Bursa Metropolitan Municipality whose electronic ticket data collected from electronic fee collection systems. The data of the students using BuKart are processed in the MSSql database within the scope of data mining, “Origin-Destination” matrices are created, efficient and agile planning frame is created by comparing the routes produced in the Transcad macro planning program with the existing public transportation routes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3984
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ersel_yılmazdamar_tez.pdf.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons