Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3979
Title: Kuantum kimyası ve grup teori
Other Titles: Quantum chemistry and group theory
Authors: Cangül, İ. Naci
Yurttaş, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Kuantum kimyası
Simetri
Simetri işlemleri
Simetri elemanları
Grup teori
Quantum chemistry
Symmetry
Symmetry operation
Symmetry elements
Group theory
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yurttaş, A. (2008). Kuantum kimyası ve grup teori. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Kuantum Kimyası ile Grup Teori arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Matematik ve Kimyanın bir çok ortak noktasından biri de Grup Teorinin Kuantum Kimyasındaki uygulamalarıdır.Bu tezde moleküler simetriden başlanarak simetri kavramı tanımlanmış ve simetri elemanları ile işlemleri sınıflandırılmıştır. Fonksiyonların simetri özellikleri dönme grupları, simetri grupları ve direk çarpım grupları yardımıyla cebirsel olarak irdelenmiştir.
In this work, the relations between Quantum Chemistry and Group Theory are discussed. The applications of Group Theory in Quantum Chemistry is one of the many applications of Quantum Chemistry in Mathematics. In this thesis, the notion of symmetry is defined starting with molecular symmetry, and symmetry elements and operations are classified. The symmetry properties of functions are studied algebraically by means of rotation groups, symmetry groups and direct product groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3979
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246894.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons