Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3976
Title: Firmalarda iş sürekliliği yönetiminin öncülleri ve ardılları üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on antecedents and consequences of business continuity management
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Kılıç, Ecem Arslankeçecioğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: İş sürekliliği
Business continuity management
Yönetim yenilikleri
Nitel araştırma
Türkiye
Management innovations
Qualitative research
Turkey
Issue Date: 6-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, E. A. (2019). Firmalarda iş sürekliliği yönetiminin öncülleri ve ardılları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İş sürekliliği yönetimi göreli olarak genç bir çalışma sahasıdır. Bu bağlamda firmalarda iş sürekliliği yönetiminin öncül ve ardıllarına dair pek az şey bilinmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı Türkiye’de iş sürekliliği yönetimi uygulayan firmalarda bu pratiğin uygulanmasına vesile olan faktörleri ve uygulama neticesinde ortaya çıkan sonuçları idrak etmektir. Bu doğrultuda iş sürekliliği yönetimi uygulaması bulunan 23 firmanın konuyla ilgili yetkilileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Bulgular bu firmalarda iş sürekliliği yönetiminin örgütsel, sektörel, çevresel, müşteri temelli ve paydaş beklentisi bazlı öncüllerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde araştırmanın bulguları iş sürekliliği yönetimi uygulamasının firmalarda iç ve dış müşteri memnuniyetinin artışı, proaktif olma becerisinin kuvvetlenmesi, kurumsal kimliğin korunması ve güçlenmesi, firmalara duyulan güvenin artması ve en nihayetinde örgütsel performansın yükselmesi gibi muhtelif sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır.
“Business Continuity Management (BCM)” is relatively nascent field of study. In this regard, scholars and pratitioners know few things regarding antecedents and consequences of BCM. Therefore, this study aims to understand consequences arising out of exercising the management practice as well as factors making it possible. Accordingly, semi-structured interviews have been conducted with officials of 23 companies, which have aforementioned business continuity. The findings reveal that BCM has organizational, industrial, environmental, customer-based and finally, stakeholder expectation-based antecedents. In similar veins, results of the study also indicate several consequences such as increased internal and external customer satisfaction in companies, strengthening proactive skills, protection and consolidating of corporate identity, tightening trust in companies and increasing organizational performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3976
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECEM ARSLANKEÇECİOĞLU KILIÇ.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons