Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3947
Title: Değişik profillerin plaka rijitliğine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analizi
Other Titles: Analyse of different profiles effect to sheet's strength by using finite elements method
Authors: Çavdar, Kadir
Çapacı, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sonlu elemanlar yöntemi
Finite element method
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çapacı, Z. (2008). Değişik profillerin plaka rijitliğine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda özellikle otomotiv endüstrisindeki yenilik çalışmalarıyla beraber hafif yapı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram kısaca optimum malzeme, form ve üretim tekniğinin bir araya getirilmesi olarak tanımlanmıştır. Çalışmada bu kavramın sadece bilinen uygun malzeme seçimi ve sonlu elemanlar yöntemi ile boyut kestirimi yaklaşımından ibaret olmadığı üzerinde durulmuştur. Sürecin toplamda başarılı olması çok fonksiyonlu hibrid çözümlere ve imalat sürecinin tamamının düşünülmesine bağlanmıştır.Ayrıca özel olarak bu çalışmada değişik profil tasarımlarının plakanın rijitliğini hangi oranlarda arttıracağı araştırılmıştır. Bunun yanında profil tasarımında parametrelerin hangi noktaya kadar arttırılması veya azaltılmasının faydalı olacağı incelenmiş ve bununla ilgili bir eğri elde edilmeye çalışılmıştır. Şekilsel düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katkı sağlayabilecek sonuçlar da bilgisayar destekli analiz programı ile elde edilmiş ve çeşitli tablolar ile grafikler oluşturulmuştur.
In recent years light structures appear especially with innovation works on automobile industry. This concept shortly defined combining of optimum materials, shapes and production techniques. And it is expressed that this concept is not consisted of selection of suitable material and determine the size with finite element methods. It is attached to think about multi functional hybrid solutions and production process in order to be successful at total process.Especially in this study, different profile designing that in which degree increase sheet?s strength is investigated. Besides the parameters? increments or decrements to which point are useful, investigated for profile designing and related with studied for obtaining curve. The results which can be useful for shape designing were obtained with computer aided analyze programme and different charts and graphics were presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3947
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246484.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons