Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3946
Başlık: Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları
Diğer Başlıklar: Some curvature conditions on Kenmotsu manifolds
Yazarlar: Murathan, Cengizhan
Başarı, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kenmotsu manifold
Riemannian eğrilik tensörü
Ricci eğrilik tensörü
Weyl konformal eğrilik tensör alanı
Concircular eğrilik tensörü
Einstein manifold
Genelleştirilmiş recurrent manifold
Genelleştirilmiş fi-recurrent manifold
Riemannian curvature tensor
Ricci curvature tensor
Weyl conformal curvature tensor space
Concircular curvature tensor
Generalized recurrent manifold
Generalized fi-recurrent manifold
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Başarı, A. (2008). Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel kavramlar tanıtılıp, bunlara ilişkin bazı sonuçlar hatırlatılmıştır. İkinci bölümde ise değme manifoldlar ve Kenmotsu manifoldlar ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Kenmotsu manifoldları üzerinde bazı eğrilik şartları araştırılmıştır. Son bölümde, genelleştirilmiş fi-recurrent Kenmotsu manifoldlar ve genelleştirilmiş concircular fi-recurrent Kenmotsu manifoldlar tanımlanmış ve bu manifoldlar ile ilgili orjinal sonuçlara ulaşılmıştır.
This thesis consists of four chapters. In the first chapter, some basic concepts used in subsequent parts have been introduced and some results concerning these concepts have been considered. In the second chapter, fundamental information about contact manifolds and Kenmotsu manifolds have been given. In the third chapter, some curvature conditions on Kenmotsu manifolds have been researched. In the last chapter, generalized fi- recurrent Kenmotsu manifols and generalized concircular fi-recurrent Kenmotsu manifolds have been defined and some orijinal results have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3946
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
246485.pdf378.42 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons