Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3940
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCengiz, Mete-
dc.contributor.authorAytaç, İrem İris Kan-
dc.date.accessioned2019-12-23T07:06:35Z-
dc.date.available2019-12-23T07:06:35Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationAytaç, İ. İ. K. (2006). Tiroid hormunu seviyelerinin koroner baypas operasyonu sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3940-
dc.description.abstractKoroner baypas operasyonu sonrası atriyal fibrilasyon (AF), en sık görülen aritmi şeklidir ve ciddi morbiditeye neden olmaktadır. Çoğu olguda AF kendini sınırlayabilir nitelikte olsa da, ek medikal tedaviye ve hastanede kalış süresinde artışa neden olabilecek komplikasyonlarla ilişkilidir. Kalp hızının ayarlanması, kalp kasılabilirliği ve arteriyel periferik dirençte triiodothyronin (T3) hormonunun esas rolü oynadığı gösterilmiştir ve düşük T3 hormonu seviyelerinin kardiyak hastaların kötü prognozunda güçlü bir belirleyici olduğu düşünülmektedir. Düşük T3 hormonu seviyeleri artmış tiroid hormonu metabolizmasına neden olmakta ve kardiyak hastaların prognozunu olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma, düşük tiroid hormonu seviyelerinin çalışan kalpte yapılan koroner baypas (OPCAB) ile konvansiyonel teknikte yapılan koroner baypas operasyonu sonrası AF gelişimindeki etkisini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Koroner baypas operasyonu yapılan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 30’u rasgele olarak OPCAB yapılan hastalar içinden, diğer 30’u da yine rasgele olarak konvansiyonel teknik kullanılan hastalar içerisinden seçildi. Tüm hastaların operasyon öncesi ve operasyon sonrası dönemde tiroid fonksiyon değerlerine bakıldı. Sonuç olarak, düşük tiroid hormonu seviyelerinin OPCAB ve konvansiyonel koroner baypas operasyonu uygulanan olgularda operasyon sonrası dönemde AF gelişimine etkisinin olmadığı belirlendi.tr_TR
dc.description.abstractAtrial fibrillation (AF) is the most frequently encountered postoperative arrhythmic complication associated with coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Despite it is often regarded as a self- limited condition, post CABG AF is associated with complications including need of additional treatment and prolonged hospitalization. Low serum T3 is a common finding in patients with heart disease, and recent evidence suggests that altered thyroid metabolism may significantly worsen the prognosis of cardiac patients. This prospective, randomised, clinical study was planned to determine the effect of low thyroid hormone concentrations on the occurence of postoperative AF in on-pump (conventional) and off-pump coronary artery bypass (OPCAB) surgery. We analysed the preoperative and postoperative thyroid hormone levels in 60 patients. Thirty patients underwent OPCAB surgery and 30 patients underwent conventional coronary artery bypass surgery. In conclusion, there is no reduction of AF recurrence rate in the postoperative period patients with low thyroid hormone levels, between OPCAB and conventional coronary artery bypass surgery.en_US
dc.format.extentIII, 37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTiroid hormonutr_TR
dc.subjectAtriyal fibrilasyontr_TR
dc.subjectÇalışan kalpte koroner baypastr_TR
dc.subjectKonvansiyonel koroner baypastr_TR
dc.subjectThyroid hormonesen_US
dc.subjectAtrial fibrillationen_US
dc.subjectOff-pump coronary artery bypass surgeryen_US
dc.subjectConventional coronary artery bypass surgeryen_US
dc.titleTiroid hormunu seviyelerinin koroner baypas operasyonu sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of thyroid hormone levels on atrial fibrillation after coronary artery bupass surgeryen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193696.pdf262.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons